ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Anis E

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Anis E

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 41 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از5 رأی ]
60 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه تخصصی متون و مقالات آکادمیک

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

60 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Why a book on conversation? We’re talking all the time. We text and post and chat. We may even begin to feel more at home in the world of our screens. Among family and friends, among colleagues and lovers, we turn to our phones instead of each other. We readily admit we would rather send an electronic message or mail than commit to a face-to-face meeting or a telephone call. This new mediated life has gotten us into trouble. Face-to-face conversation is the most human—and humanizing—thing we do. Fully present to one another, we learn to listen. It’s where we develop the capacity for empathy. It’s where we experience the joy of being heard, of being understood. And conversation advances self-reflection, the conversations with ourselves that are the cornerstone of early development and continue throughout life.

متن ترجمه شده:

چرا کتابی درباره گفتگو؟ ما همواره با ارسال پیامک، پست و چت کردن در حال صحبت کردن هستیم. حتی ممکن است در دنیای صفحه‌ نمایش‌ تلفن همراه‌مان احساس راحتی بهتری داشته باشیم. هنگامی که در جمع خانواده و دوستان، همکاران و عزیزانمان هستیم، به جای گفتگو با آنها به تلفن همراه خود توجه می‌کنیم. همه ما این را قبول داریم که به جای برقراری ارتباط حضوری یا تماس تلفنی، به ارسال پیام الکترونیکی یا ایمیل بسنده می‌کنیم. این نوع سبک زندگی واسطه‌ای یا میانجی جدید، ما را به دردسر انداخته است. گفتگو و مکالمه حضوری از صفات بارز انسانی ما محسوب می‌شود. اگر در حضور یکدیگر باشیم، می‌ﺁموزیم که به سخنان هم گوش فرا دهیم. در این جا است که ما ظرفیت و توانایی همدلی خود را توسعه می‌بخشیم و لذت شنیده و درک شدن را تجربه می‌کنیم. گفتگوها و صحبت‌های درونی که سنگ بنای پیشرفت‌های اولیه است و در طول زندگی‌مان ادامه دارد، خوداندیشی را گسترش می‌دهد.

متن اصلی:

The aim of this study was to compare the physical characteristics of phycocyanin microcapsules (F) from Spirulina sp. with different coating materials, such as κ-Carrageenan (C) and Na-alginate (A) in combination with maltodextrin (M) by freeze drying method. Microcapsules were prepared in three variations of coating materials i.e. maltodextrin (FM); maltodextrin and Na-alginate (FMA); and maltodextrin and carrageenan (FMC) with concentration of each materials were 10%; 9%:1.0%; and 9%:1% (w/w), respectively. The results showed that FMA with Na-alginate 1.0% produced the highest bulk density and total soluble solid, there were 0,334 g/ml and 9,067%, respectively. Color analysis by chromameter showed that FMC produced the bluest color compared to other samples.

متن ترجمه شده:

هدف از این مطالعه مقايسه خصوصیات فيزيكي ميكوكپسول هاي فيكوسيانين (F) از جلبک اسپیرولینا با مواد مختلف پوششی مانند κ-کاراگینان و سدیم آلژینات (A) در ترکیب با مالتودکسترین (M) به روش خشک کردن انجمادی است. میکروکپسولها در سه نوع مواد پوششی یعنی مالتودکسترین (FM) مالتودکسترین و سدیم آلژینات (FMA)، مالتودكسترین و كاراگینان (FMC) به ترتیب با غلظت هر ماده 10%؛ %9؛ 1.0%؛ و 9%: %1 (w/w) تهیه شدند. براساس نتایج بدست آمده FMA با سدیم آلژینات 1.0 درصد، بیشترین چگالی توده‌ای و ماده جامد محلول کل به ترتیب، 333/0 گرم در میلی لیتر و 0967 درصد بود. آنالیز رنگ با استفاده از کرومومتر نشان داد که FMC در مقایسه با سایر نمونه‌ها، آبی ترین رنگ را تولید می‌نماید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 71%
راضی 27%
متوسط 0%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 40%
راضی 60%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
شهلا نیلفروشان
1400/04/27
 • تخصصی-هنر
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مینا ارزانی
1400/02/14
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
2 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید