فروغ  شاهی

فروغ شاهی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فروغ شاهی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون عمومی زبان انگلیسی

دانشجوی ادبیات انگلیسی
مترجم متون عمومی زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -