مهرداد صفری آبکسری

مهرداد صفری آبکسری

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهرداد صفری آبکسری

1 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

حرفه‌‌ای

لیسانس زبان انگلیسی و دکترای فلسفه؛ سابقه ترجمه در رشته‌های حقوق و فلسفه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  In reality, fear of change is really just fear of the unknown. Now, I realize the unknown can be a scary place. But, it doesn’t have to be., it comes down to our attitude and perspective. If we approach the unknown with excited anticipation we’ll no longer be afraid of it

  متن ترجمه شده:

  در واقع ترس از تغییر ترس از امری ناشناخته است. من این تصور را می‌پرورانم که آن امر ناشناخته می‌تواند یک مکان ترسناک باشد. اما ضرورتا اینطور نیست.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -