ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مریم گلباز

 • 1 سال پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم گلباز

 • 1 سال پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 6 رأی ]
6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون عمومی

دانشجو کارشناسی پرستاری
دارای مدرک تدریس زبان از موسسه ی کیش

6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

These are the best times throughout your day to incorporate all those little things that you “wished” you had time for. Over time, these habits become a lifestyle, and you will find yourself well ahead of the pack. Nothing great ever transcends from haste. Cutting corners will eventually catch up to you, and as with anything, quality always beats quantity.

متن ترجمه شده:

اینها بهترین اوقات در طول روز شما جهت گنجاندن همه چیزهای کوچکی است که "آرزو میکردید" برایشان وقت داشتید. با گذشت زمان ، این عادت ها به یک سبک زندگی تبدیل می شوند و شما متوجه حرکت رو به جلو خود با این مجموعه می شوید . هیچ چیز فوق العاده ای از عجله حاصل نمی شود. حذف شاخ و برگ ها سرانجام برایتان عادت می شود ، و مثل همیشه ، کیفیت کمیت را شکست می دهد.

متن اصلی:

At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

متن ترجمه شده:

در سطح اساسی ، بازاریابی فرایند درک مشتریان تان ؛ ایجاد و تداوم روابط با آنها می باشد. شما باید به آنها نشان دهید که ، به عنوان یک جامعه ، ما تبلیغات و راهبردهای بازاریابی مبتنی بر خود را تنظیم می کنیم. واقعیت ، این است که بازاریابی در محل تلاقی تجارت و مشتری قرارمیگیرد که بزرگترین داور منافع شخصی تجارت و نیازهای خریدار است

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 83%
راضی 17%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.3 از 10
امید ابوالحسنی
1397/09/11
1
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امید ابوالحسنی
1397/09/11
3
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید