گلنار سامی کشکولی

گلنار سامی کشکولی [ کد 47655 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

گلنار سامی کشکولی [ کد 47655 ]

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای انگلیسی در زمینه عمومی ، علوم آزمایشگاهی ، زیست شناسی

کارشناس مسئول آزمایشگاه رفرانس سل شیراز

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -