گلنار سامی کشکولی

گلنار سامی کشکولی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

گلنار سامی کشکولی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای انگلیسی در زمینه عمومی ، علوم آزمایشگاهی ، زیست شناسی

کارشناس مسئول آزمایشگاه رفرانس سل شیراز

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -