احمد علی نیا

 • 56 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد علی نیا

 • 56 دقیقه پیش فعال بوده
 • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 221 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از19 رأی ]
374 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

تخصص در ترجمه انواع متون

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و برعکس

374 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

People’s experiences become embodied in habitus, which can be defned as systems of dispositions that enable individuals to act, think and navigate in the social world. As Collyeret al. (2015) put it: ‘The habitus, for Bourdieu, is an explanatory tool that shows how our actions are always historical, for our individual history shapes our thoughts and actions into “durable dispositions” that guide future behavior’ (Collyer et al. 2015, pp. 205–206).

متن ترجمه شده:

تجربیات افراد در عادت واره جمع آوری می‌شوند.می‌توان عادت واره را به عنوان سیستم‌هایی از ویژگی‌های فردی تعریف کرد که به افراد امکان عمل، تفکر و جهت یابی در جهان اجتماعی را می‌دهند. همانطوری که کولیر و همکاران (2015) در این زمینه توضیح داده است : عادت واره از نگاه بوردیو یک ابزار تشریحی است که نشان می‌دهد چگونه یک ماهیت تاریخی بر تمامی اقدامات ما حاکم است. تاریخچه فردی ما منجر به شکل گیری افکار و اعمالمان می‌شود. این موارد به "خصیصه‌های پایدار فردی" تبدیل می‌شوند و هدایت کننده رفتارهای آتی ما هستند (کولیر و همکاران، 2015).

متن اصلی:

Twenty-first century organisations are competing over the efficiency and utilisation of their workforce. Moreover, in a competitive environment, a company must understand all its negative and positive forces, including relevant skill sets among its workforce to stay in the market. Hence, having the right composition in the team, with the right skill sets is good enough to get a sustainable competitive advantage ( Jery, 2013). Gilmore and Williams (2009) identified that: “employees provide the primary source of competitive advantage, with the quality of HRM being a critical influence on the performance of firms and managing people”.

متن ترجمه شده:

سازمان‌های قرن 21 جهت دسترسی به بازدهی و استفاده‌ی بهینه از نیروی کارشان با یکدیگر رقابت می‌کنند. علاوه بر این در یک محیط رقابتی، بر شرکت‌ها واجب بوده تا تمامی عوامل مثبت و منفی از جمله مجموعه مهارت‌های کاربردی (مرتبط) در نزد نیروی کار خود را درک نمایند ، تا بدین ترتیب در بازار باقی بمانند. بنابراین برخورداری از ترکیب صحیح اعضای تیم، بعلاوه ی مهارت‌های مناسب به اندازه‌ای تاثیرگذار واقع می‌شود، بگونه ای که مزیت رقابتی پایداری را نصیب آنان نماید (جری، 2013). ژیلمور و ویلیامز (2009) بر این باور هستند که کارکنان منابع اصلی مزیت رقابتی بوده و کیفیت منابع انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذاری بوده که روی عملکرد شرکت‌ها و کارکنان تاثیرگذار می‌باشد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 28%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 42%
راضی 53%
متوسط 5%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
jalal javanshir
1399/06/27
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
علی سرحدی
1399/06/24
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

در زمان مناسب با کیفیت مناسب تحویل دادند

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

متن ترجمه از نظر رعایت اصول نگارشی ضعیف هست و جملات روان نیستند.

متوسط
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه‌ی باکیفیت با رعایت اکثر اصول نگارشی

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید