ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

احمد علی نیا

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد علی نیا

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 289 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از27 رأی ]
472 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

تخصص در ترجمه انواع متون

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و برعکس

472 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The higher the pressure for global integration, the greater the need to concentrate configuration and standardize coordination. Conversely, the higher the pressure for local responsiveness, the greater the need to disperse configuration and adapt coordination. Few MNEs operate in an industry where one perspective dominates. Rather, the common scenario is an industry setting where the MNE must strike some sort of balance, reconciling the competing imperatives given the demands of its strategy.

متن ترجمه شده:

هرچقدر فشار برای ادغام پذیری در تجارت جهانی بیشتر باشد، نیاز به ساختار متمرکز ، و هماهنگی استاندارد هم بیشتر خواهد بود. برعکس، هرچقدر فشار برای برخورداری از قدرت واکنش پذیری محلی بالاتر باشد، نیاز به ساختار پراکنده و هماهنگی تطبیقی در سطح بالاتری قرار می گیرد. شرکت های چند ملیتی کمی وجود دارند، که در صنعتی فعالیت بکنند که فقط یک نگاه غالب در آن وجود داشته باشد. سناریوی واقعی و متداول صنعتی است که شرکت های چندملیتی (MNE)، باید درصدد برقراری نوعی تعادل در آن باشند .ملاحظات متنوع و در تضاد با یکدیگر ، با توجه به مطالبات شکل گرفته نسبت به استراتژی شرکت، دستخوش بازنگری می شوند.

متن اصلی:

The gray market, or product diversion, is the selling and handling of goods through unofficial distributors. Such unauthorized selling can undermine the longer-term viability of the distributorship system, induce a company’s operations in different countries to compete with each other, and prevent companies from charging what the market will bear in each country. However, transport costs as a percentage of product costs are important in determining whether product diversion is feasible. In essence, maintaining large price differences among countries has become more difficult as consumers have more access to buying abroad because of lower trade barriers.

متن ترجمه شده:

بازار خاکستری، یا انحراف محصول، اشاره به فروش و مدیریت محصولات از طریق توزیع کنندگان غیررسمی دارد.چنین سیستم غیرقانونی، به صورت بالقوه منجر به تضعیف کارایی بلندمدت سیستم توزیع کنندگان،و هدایت فعالیت های تجاری شرکت در کشورهای مختلف، به سمت رقابت با یکدیگر می شود.ضمنا چنین وضعیتی مانع از این می شود که شرکت ها ...

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 65%
راضی 31%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 41%
راضی 52%
متوسط 7%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
معین نیک پور
1400/04/30
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
ایدا خدیوی
1400/04/30
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید