ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

احمد علی نیا

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمد علی نیا

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 231 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از21 رأی ]
387 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

تخصص در ترجمه انواع متون

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و برعکس

387 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The gray market, or product diversion, is the selling and handling of goods through unofficial distributors. Such unauthorized selling can undermine the longer-term viability of the distributorship system, induce a company’s operations in different countries to compete with each other, and prevent companies from charging what the market will bear in each country. However, transport costs as a percentage of product costs are important in determining whether product diversion is feasible. In essence, maintaining large price differences among countries has become more difficult as consumers have more access to buying abroad because of lower trade barriers.

متن ترجمه شده:

بازار خاکستری، یا انحراف محصول، اشاره به فروش و مدیریت محصولات از طریق توزیع کنندگان غیررسمی دارد.چنین سیستم غیرقانونی، به صورت بالقوه منجر به تضعیف کارایی بلندمدت سیستم توزیع کنندگان،و هدایت فعالیت های تجاری شرکت در کشورهای مختلف، به سمت رقابت با یکدیگر می شود.ضمنا چنین وضعیتی مانع از این می شود که شرکت ها ...

متن اصلی:

People’s experiences become embodied in habitus, which can be defned as systems of dispositions that enable individuals to act, think and navigate in the social world. As Collyeret al. (2015) put it: ‘The habitus, for Bourdieu, is an explanatory tool that shows how our actions are always historical, for our individual history shapes our thoughts and actions into “durable dispositions” that guide future behavior’ (Collyer et al. 2015, pp. 205–206).

متن ترجمه شده:

تجربیات افراد در عادت واره جمع آوری می‌شوند.می‌توان عادت واره را به عنوان سیستم‌هایی از ویژگی‌های فردی تعریف کرد که به افراد امکان عمل، تفکر و جهت یابی در جهان اجتماعی را می‌دهند. همانطوری که کولیر و همکاران (2015) در این زمینه توضیح داده است : عادت واره از نگاه بوردیو یک ابزار تشریحی است که نشان می‌دهد چگونه یک ماهیت تاریخی بر تمامی اقدامات ما حاکم است. تاریخچه فردی ما منجر به شکل گیری افکار و اعمالمان می‌شود. این موارد به "خصیصه‌های پایدار فردی" تبدیل می‌شوند و هدایت کننده رفتارهای آتی ما هستند (کولیر و همکاران، 2015).

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 29%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 43%
راضی 48%
متوسط 10%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.2 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
حامد بهمنش
1399/09/04
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
6 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
حمید عوض پور
1399/08/29
8
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.1 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید