هادی مجد

هادی مجد

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

هادی مجد

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی و تخصصی پزشکی

دانشجوی رشته پزشکی با بیش از 12 سال فعالیت در زمینه زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -