ستاره اسفندیاری

ستاره اسفندیاری [ کد 68645 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ستاره اسفندیاری [ کد 68645 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی

دانشجوی کارشناسی حقوق هستم، به مدت 10 سال در موسسه زبان انگلیسی تحصیل کردم و به گفتار و نوشتار این زبان مسلط هستم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • ادبیات و زبان شناسی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  I claim that dreams contextualize emotional states by using the language of picture metaphors. For example, in our culture, a trip in a car is often a metaphor for the course of lives or relationships. Dreams such as "I am in a car going downhill and the brakes don't seem to be working," may mean that certain relationships are in difficulty or seem to be out of control.

  متن ترجمه شده:

  من ادعا میکنم که رویاها به زبان تصاویر شبیه سازی شده حالت های عاطفی را زمینه سازی میکنند. برای مثال، در فرهنگ ما، سفری با خودرو معمولا استعاره ای از طول زندگی یا روابط است. رویاهایی مانند"من در خودرویی در حال پایین رفتن از سراشیبی هستم و انگار ترمز کار نمیکند،" ممکن است به این معنا باشد که روابط مورد نظر به مشکل خورده اند یا به نظر می رسد از کنترل خارج شده اند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -