عبدالله ویسی

عبدالله ویسی

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عبدالله ویسی

6 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حوزه های مختلفی چون متون عمومی، روانشناسی، فناوری اطلاعات و رایانه و اینترنت

در هرکدام از حوزه های ذکر شده تخصص کافی و مهارت خوبی دارم و تجربه های زیادی نیز در طول سالیان کسب کرده ام.
امیدوارم بعد از همکاری با شما دوست عزیز و کسب رضایت‌تان، زمینه ای برای همکاری های بیشتر در آینده فراهم کنم.
{:

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]
  • اینترنت و تکنولوژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -