ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سید حسین ضیاتبار

 • 6 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید حسین ضیاتبار

 • 6 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 69 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از5 رأی ]
84 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

کارشناس ارشد رشته آموزش زبان. 20 سال سابقه تدریس در آموزشگاهها و حدود 15 سال است که در دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد مشغول تدریس هستم. بیش 5 سال است که بطور مداوم در کار ترجمه هستم. ضمنا در کار مترجم همزمان هم فعالیت داشته ام. بسته به تجربه تقریبا در تمامی رشته ها ترجمه کرده ام که بخش اعظم این تجربیات در ترنسیس بوده است.

84 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Definitions of media are likely to make people think of vastly different and distinct occupations, people, organizations, texts and artefacts. The word media has come to mean a variety of things, in a similar fashion to sport, but in far greater complexity and breadth.

متن ترجمه شده:

احتمالاً واژه رسانه گروهی مردم را به این فکر وا می دارد که این شغل در بر دارنده مشاغل، افراد ، سازمان ها، متون و برنامه های متفاوت و بسیار گسترده ای است. کلمه رسانه گروهی مانند ورزش معانی و اشکال بسیار متفاوتی دارد ولی در قیاس با ورزش از تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است.

متن اصلی:

Strong empirical support exists in the literature for the efficacy of family therapy for adolescent substance abuse. Findings regarding group interventions have been mixed, and most studies have supported the efficacy of cognitive-behavioural group interventions. However, studies on process-oriented groups have shown a range of findings, from iatrogenic effects to benefits similar to other interventions. Research has provided modest support for the efficacy of individual CBT.

متن ترجمه شده:

در پیشینه ادبی برای اثربخشی خانواده درمانی در مورد سوء مصرف مواد در نوجوانان ، حمایت های تجربی بسیاری وجود دارد. یافته های مربوط به مداخلات گروهی با یکدیگر ترکیب شده ، و بیشتر مطالعات از اثربخشی مداخلات گروه شناختی - رفتاری حمایت کرده اند. با این حال ، مطالعات بر روی گروههای فرآیند گرا طیف وسیعی از یافته ها را از اثرات یدروژنیک گرفته تا مزایای مشابه سایر مداخلات نشان داده اند. تحقیقات حمایت نسبی را برای اثربخشی CBT فرد ارائه داده اند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 51%
راضی 42%
متوسط 7%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 20%
راضی 80%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.6 از 10
امید ابوالحسنی
1399/09/11
j4
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
فرزاد ترابی
1399/04/13
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مالی - حسابداری
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید