ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حمیدرضا احمدی

 • 13 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حمیدرضا احمدی

 • 13 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 44 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
54 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انواع متون

مترجم انواع متون به خصوص در زمینه کامپیوتر و صنایع

54 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

I then brainstormed ideas that my partner and I could work together on. We looked at things that were becoming fashionable and trendy, like the tiny house movement and the trend toward having a garden office. My partner is an architect and is handy with a hammer, so we figured we could use his skills to design some cool cabin-like structures to sell.

متن ترجمه شده:

سپس من در خصوص امکان همکاری من و شریکم ایده‌پردازی کردم. به مسائل و چیزهایی نگاه کردیم که مطابق مد روز و رایج شده بودند، از جمله تغییرات جزئی در خانه و گرایش به سمت داشتن یک دفترکار در فضای سبز. همکار من مهندس است و در کار با چکش مهارت دارد، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم از مهارت‌های او برای طراحی چند سازه‌ی شبیه‌ی به اتاقک یا کابین استفاده کنیم تا آنها را به فروش برسانیم.

متن اصلی:

Perhaps one the most influential background concepts linked to the CE is the Cradle to Cradle concept (CIRAIG, 2015; Fischer and Pascucci, 2017; Korhonen et al., 2018). Cradle to Cradle is a certification program currently managed by the non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute for firms wanting to transition to the CE. To be able to repeatedly circulate materials with a preserved high quality, C2C assesses materials, sub assemblies, and finished products on five criteria: (1) chemistry or material health, (2) water quality, (3) energy, (4) material use or reutilization, and (4) social fairness (MBDC LLC, 2013).

متن ترجمه شده:

شاید یکی از مهمترین مفاهیم زمینه‌ای و مرتبط با نشان CE، مفهوم مدل طراحی به شیوه‌ی احیایی (از گهواره تا گهواره) باشد (CIRAIG، 2015؛ فیشر و پاسوچی، 2017؛ کورهونن و همکاران، 2018). مفهوم گهواره تا گهواره یک برنامه‌ی اعطای گواهینامه است که در حال حاضر موسسه‌ی نوآوری محصولات گهواره تا گهواره‌ی غیرسودآور آن را برای شرکت‌هایی مدیریت می‌کند که می‌خواهند به نشان CE ارتقا یابند. گواهینامه‌ی C2C برای اینکه به طور مکرر بتواند مواد را با حفظ کیفیت بالا به گردش در آورد، مواد، زیرمجموعه‌ها و محصول نهایی را بر اساس پنج معیار، (1) سلامت ماده یا شیمیایی، (2) کیفیت آب، (3) انرژی، (4) مصرف مواد یا استفاده مجدد، و (5) عدالت اجتماعی ارزیابی می‌کند (MBDC LLC، 2013)

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 70%
راضی 27%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
یوشا آل ایوب
1399/11/26
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
یوشا آل ایوب
1399/11/20
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه‌ی دقیق و خوب

راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید