حمیدرضا احمدی

حمیدرضا احمدی

20 دقیقه پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حمیدرضا احمدی

20 دقیقه پیش فعال بوده | 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 67 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 7 رأی ]

مترجم انواع متون

مترجم انواع متون به خصوص در زمینه کامپیوتر و صنایع

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • مدیریت [خوب]
 • مهندسی کامپیوتر [خوب]
 • مجموعه مهندسی برق [خوب]
 • اینترنت و تکنولوژی [خوب]
 • ورزشی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • اینترنت و تکنولوژی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  These issues are simple but they lead users to abandon products and processes, and that makes sense: why should they take the risk of doing something wrong? And, just like the problem is simple, so’s the solution: Just explain. With microcopy. Good microcopy comes in and explains anywhere a technical question might arise, making journeys and forms simple, concise, clear, and easier to complete.

  متن ترجمه شده:

  این مسائل و مشکلات بدیهی هستند اما باعث میشوند که کاربران، مراحل و نتیجه ی کار را رها کنند، و این امر منطقی به نظر میرسد. در واقع، چرا باید برای انجام کار اشتباه، ریسک و خطر کنند؟ همانطور که این مشکلات واضح و بدیهی هستند، راه حل آنها نیز واضح و آشکار است. فقط کافی است که با ریزه نوشته (microcopy) توضیح داده شود...

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  . One line of argument relates to the distinct opportunities and opportunity costs that an organization faces. The set of investment opportunities for organizations differs as a result of their privileged access to different investment opportunities. The second line of argument considers the impact of differential beliefs and perspectives on the resource allocation process. The diversity of independent budgetary entities, both internal to and external to the organization, is argued to importantly influence the heterogeneity of the bases of selection among alternative investment opportunities.

  متن ترجمه شده:

  یک مبحث به فرصت‌های منحصر به فرد و هزینه‌های فرصت از دست رفته مرتبط است که سازمان با آن مواجه می‌شود. به خاطر دسترسی خاص سازمان‌ها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلف، مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی برای سازمان‌ها به وجود می‌آید. مبحث دیگر به بررسی تاثیر دیدگاه‌ها و باورهای متفاوت در خصوص فرآیند تخصیص منابع می‌پردازد. این بحث وجود دارد که تنوع نهادهای بودجه ریزی مستقل، هم درون سازمانی و هم برون سازمانی، اساساً بر ناهماهنگی و نابرابری مبناهای انتخاب در بین فرصت‌های سرمایه گذاری جایگزین تاثیر می‌گذارد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 73%
راضی 25%
متوسط 1%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 71%
راضی 29%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.3 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.2 از 10
  سید علیرضا جعفری 1401/02/16
  عنوان پروژه:ترجمه مدیریت - 90788
  تخصصی-مدیریت | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  فرزاد صارمی فر 1401/01/30
  عنوان پروژه:E-commerce payment model using blockchain
  تخصصی-اینترنت و تکنولوژی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10