حمیدرضا احمدی

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

حمیدرضا احمدی

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 33 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
43 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انواع متون

مترجم انواع متون به خصوص در زمینه کامپیوتر و صنایع

43 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

But implementing new apps, systems, or processes require time to research, set up, and test properly. After that, the AI system carries a learning curve for each human who will be interacting with it — meaning both your employees and your customers will have to learn how to get the most out of it.

متن ترجمه شده:

اما اجرای برنامه ها، سیستم ها و یا فرآیندهای جدید، مستلزم زمان برای انجام تحقیقات، تنظیمات و آزمایش مناسب میباشد. پس از آن، سیستم هوش مصنوعی، برای هر انسانی که با آن تعامل خواهد داشت، یک منحنی یادگیری را ارائه میکند. به عبارت دیگر، هم کارمندان و هم مشتریان شما، نحوه ی استفاده و بهره مندی از آن را فرا خواهند گرفت.

متن اصلی:

They have indicated that self-learning is a skill, which students have to improve with proper guidance and the students tend to be more active self-learners at the online course environment with frequent assessments, quick instructor support, informative interactive content and direct student interactions.

متن ترجمه شده:

آن‌ها نشان داده‌ اند که خودآموزی یک مهارت است که دانش آموزان با راهنمایی مناسب، بایستی آنرا بهبود ببخشند و همچنین دانش آموزان بیشتر تمایل دارند تا در محیط آموزشی آنلاین، به همراه ارزیابی‌های مکرر، پشتیبانی سریع معلم، محتوای تعاملی آموزنده و تعاملات مستقیم دانش‌آموز، یک خودآموز فعال باشند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 76%
راضی 21%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
حمید حسین پور
1399/05/25
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مرتضی پورمحمد
1399/05/14
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه‌ی دقیق و خوب

راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید