ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

یاسمن بوستانی

 • 21 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

یاسمن بوستانی

 • 21 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 16 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

دانشجو دندانپزشکی

19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Methods: MEDLINE, EMBASE, PubMed, and medRxiv were searched up to April 20, 2020, for studies including hospitalized symptomatic adult patients with laboratory-confirmed COVID-19. The primary outcomes were all-cause mortality and acute respiratory distress syndrome (ARDS). The secondary outcomes included acute cardiac or kidney injury, shock, coagulopathy, and venous thromboembolism. The main analysis was based on data from peer-reviewed studies. Summary estimates and the corresponding 95% prediction intervals (PIs) were obtained through meta-analyses.

متن ترجمه شده:

روش¬ها: MEDLINE ، EMBASE ، PubMed و medRxiv تا 20 آوریل 2020 برای مطالعات از جمله بیماران بزرگسال علامت¬دار بستری در بیمارستان با COVID-19 تاییدشده¬ی آزمایشگاهی، جست¬وجو کردیم. نتایج اولیه، شامل مرگ¬ومیر به تمام علل و سندرم دیسترس تنفسی حاد بود. نتایج ثانویه شامل آسیب حاد قلبی یا کلیوی، شوک، اختلال انعقاد خون و ترومبوآمبولی وریدی است. تحلیل اصلی بر اساس داده های مطالعات با بازنگری تخصصی بررسی¬شده¬بود. به¬طور خلاصه تخمین¬زده¬¬شد و 95٪ فاصله پیشبینی متناظر از طریق متاآنالیز بدست¬آمد.

متن اصلی:

They hadn’t seen a Ranger in three winters. Maybe four. Somehow Agnes could still remember that counting winters was the same as counting years, but she was no longer sure how many had passed. Things had changed since Bea and Carl began leading. Winters were milder. Fire season was longer. Water was becoming harder to find. They spent less time in the mountains.

متن ترجمه شده:

در سه زمستانِ گذشته، هیچ رنجری را ندیده¬بودند، شاید هم چهار زمستان. اَگنس تا حدودی به یادداشت، شمردن زمستان¬ها به مثابه شمردن سال¬ها بود ولی دیگر مطمئن نبود چند زمستان گذشته-است. اوضاع با شروعِ رهبریِ بی و کارل تغییر کرده¬بود. هوای زمستان معتدل¬تر، فصلِ آتش¬سوزی طولانی¬تر و آب کم¬یاب¬تر شده¬بود و کم¬تر به کوهستان می¬رفتند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 81%
راضی 19%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.9 از 10
شبنم سلطانپور
1400/02/11
۵
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شبنم سلطانپور
1400/02/08
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید