ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

یاسمن بوستانی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

یاسمن بوستانی

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 19 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
29 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

دانشجو دندانپزشکی

29 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

استفاده از یک ساختار از نظر فضایی ناهمگن با عروق دارای نشتی که فاقد سیستم لنفاوی مؤثر است باعث تقویت سرعت سیال میان بافتی (IFV) مخالف در مرز تومور می¬شود. شکل 3-8 شماتیکی از هندسه مدل را نشان می‌دهد. یک آهنربا به طول l و عرضh در فاصله d از تومور قرار داده شده‌است. تومور دایروی با شعاع R در نظر گرفته شده‌است که دارای ناحیه نکروز به شعاع R_n است.

متن ترجمه شده:

Using a heterogenous spatial structure with penetrable vessels that lacks an efficient lymphatic system will increase opposite interstitial fluid velocity(IFV) at tumor border. Figure 3-8 is scheme of model’s geometry. A magnet with length of l and width of h is positioned in the interval of d from the tumor. A circle tumor with radius of R is considered, which has a necrotic area with the radius of Rn.

متن اصلی:

Methods: MEDLINE, EMBASE, PubMed, and medRxiv were searched up to April 20, 2020, for studies including hospitalized symptomatic adult patients with laboratory-confirmed COVID-19. The primary outcomes were all-cause mortality and acute respiratory distress syndrome (ARDS). The secondary outcomes included acute cardiac or kidney injury, shock, coagulopathy, and venous thromboembolism. The main analysis was based on data from peer-reviewed studies. Summary estimates and the corresponding 95% prediction intervals (PIs) were obtained through meta-analyses.

متن ترجمه شده:

روش¬ها: MEDLINE ، EMBASE ، PubMed و medRxiv تا 20 آوریل 2020 برای مطالعات از جمله بیماران بزرگسال علامت¬دار بستری در بیمارستان با COVID-19 تاییدشده¬ی آزمایشگاهی، جست¬وجو کردیم. نتایج اولیه، شامل مرگ¬ومیر به تمام علل و سندرم دیسترس تنفسی حاد بود. نتایج ثانویه شامل آسیب حاد قلبی یا کلیوی، شوک، اختلال انعقاد خون و ترومبوآمبولی وریدی است. تحلیل اصلی بر اساس داده های مطالعات با بازنگری تخصصی بررسی¬شده¬بود. به¬طور خلاصه تخمین¬زده¬¬شد و 95٪ فاصله پیشبینی متناظر از طریق متاآنالیز بدست¬آمد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 84%
راضی 16%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.9 از 10
وحید مهدوی
1400/04/15
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
وحید مهدوی
1400/03/16
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید