ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

یاسمن بوستانی

 • 10 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

یاسمن بوستانی

 • 10 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 3 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

دانشجو دندانپزشکی

3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

They hadn’t seen a Ranger in three winters. Maybe four. Somehow Agnes could still remember that counting winters was the same as counting years, but she was no longer sure how many had passed. Things had changed since Bea and Carl began leading. Winters were milder. Fire season was longer. Water was becoming harder to find. They spent less time in the mountains.

متن ترجمه شده:

در سه زمستانِ گذشته، هیچ رنجری را ندیده¬بودند، شاید هم چهار زمستان. اَگنس تا حدودی به یادداشت، شمردن زمستان¬ها به مثابه شمردن سال¬ها بود ولی دیگر مطمئن نبود چند زمستان گذشته-است. اوضاع با شروعِ رهبریِ بی و کارل تغییر کرده¬بود. هوای زمستان معتدل¬تر، فصلِ آتش¬سوزی طولانی¬تر و آب کم¬یاب¬تر شده¬بود و کم¬تر به کوهستان می¬رفتند.

متن اصلی:

it has been customary to consider I radiology a new field and to expound its virtues like the bragging about the rapid development of a young child or to decry its dangers like those of an unknown monster. But the use of radiation has matured and much of its danger is known. In medicine its use is more than 65 years old, and, although eligible for Social Security, it continues to find more and more work.

متن ترجمه شده:

چنین مرسوم است که رادیولوژی را رشته¬ای جدید بدانیم و محسنات آن را مانند بالیدن به رشد سریعِ کودکی خردسال شرح¬دهیم یا خطرات آن را مانند خطرات هیولایی ناشناخته تقبیح کنیم اما استفاده از رادیاسیون رشد کرده¬ و بسیاری از خطرات آن شناخته¬شده¬است. قدمتِ کاربرد آن در پزشکی بیش از 65 سال است و اگرچه انتخابِ مناسبی برای بیمه¬ی همگانی (تأمین اجتماعی) است، اما نیاز به اصلاحات بیشتری دارد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
پ اف
1399/10/20
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
وحید مهدوی
1399/09/28
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
با ما گفتگو کنید