ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

کمال محمدی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کمال محمدی

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ی علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، کتاب و ادبیات داستانی، فیلم و رشته های هنری

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، مترجم و مدرس زبان انگلیسی (IELTS)

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

. The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

متن ترجمه شده:

حقیقت واضح (مبرهن، ساده) این بود که هیچ راه دیگه ای وجود نداشت که تیموتی بتواند پدر دیگری به جز استفان داشته باشد. ایزابل از ابراز این حقیقت راضی و خرسند نبود با این حال او ادامه داد، گویی که در حال موج سواری در اوج بلندی یک موج باشد (اضطراب)، "ببین" او به حرف زدن ادامه داد "ما هیچ وقت واقعاٌ از تو خوشمان نمی آمد، جین تو نمی تونی عضوی از خانوداه ما باشی (نمی تونی با خانوده ما اخت بشی)." بعداٌ او به خاطر بروز خشمش (عصبانیتش) عذرخواهی کرد، اما از نظر من خیلی دیر شده بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید