سید کامیار پاکدامن

سید کامیار پاکدامن

7 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید کامیار پاکدامن

7 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه‌های عمومی، مدیریت و گردشگری

با توجه به سابقه‌ی شغلی و سطح خوب زبان انگلیسی، و از طرف دیگر، نیاز به ارتباط با انگلیسی‌زبان‌ها یا تهیه‌ی محتوا به زبان انگلیسی، به مهارتی قابل قبول در ترجمه‌ی متن‌ها از انگلیسی به فارسی دست پیدا کردم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -