وحید علی عسگری

وحید علی عسگری

17 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

وحید علی عسگری

17 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندسی

در کلیه زمینه ها توانایی ترجمه دارم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -