وحید علی عسگری

وحید علی عسگری

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

وحید علی عسگری

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندسی

در کلیه زمینه ها توانایی ترجمه دارم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -