خالی خالی

خالی خالی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

خالی خالی

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم

مترجم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The main reason to prune tomato plants is that it helps your plant direct its energy toward producing fruit rather than producing more foliage. Unpruned foliage will eventually grow into new branches that will form fruit, but most experienced growers advise that tomatoes should be pruned to not only produce larger fruit earlier in the season but also to protect the plants against pest and disease problems.

  متن ترجمه شده:

  علت اینکه باید گیاه گوجه فرنگی را هرس کرد این است که به گیاه کمک میکند تا انرژی اش را به جای تولید شاخ و برگ بیشتر، روی تولید میوه متمرکز کند.شاخ‌ و برگ های هرس نشده در نهایت تبدیل به شاخه های جدیدی می‌شوند که میوه را تولید میکنند

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -