خاطره کریمی

خاطره کریمی

2 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

خاطره کریمی

2 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

خاطره کریمی
مترجم زبان انگلیسی
دانشجوی مهندسی برق گرایش الکترونیک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]
  • تاریخ [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -