خاطره کریمی

خاطره کریمی [ کد 30659 ]

1 سال پیش فعال بوده | 5 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

خاطره کریمی [ کد 30659 ]

1 سال پیش فعال بوده | 5 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

خاطره کریمی
مترجم زبان انگلیسی
دانشجوی مهندسی برق گرایش الکترونیک

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی
  • گردشگری
  • تاریخ

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -