کبری کیانی

کبری کیانی

1 ماه پیش فعال بوده | 4 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

کبری کیانی

1 ماه پیش فعال بوده | 4 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

عمومی

ترجمه متنون عمومی فارسی به انگلیسی و بالعکس
ترجمه تخصصی علوم ورزشی از انگلیسی به فارسی
ترجمه تخصصی مدیریت از انگلیسی به فارسی و بالعکس

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -