محمدرضا سهامی

محمدرضا سهامی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدرضا سهامی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه های خبری- ورزشی - هنر

دانشجو رشته مترجمی انگلیسی دانشگاه شهید چمران

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -