ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمد عابدی

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد عابدی

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم انگلیسی به فارسی

ترجمه با بهترین کیفیت

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

First, Rid Your Home of Other Allergens You want to give your potential cat an even playing field, don't you? That is best done by first, ridding your home of as many other allergens as possible, such as mites, dust, and mold. Most airborne allergens (including cat dander) cling to soft material, such as curtains, drapes, fabric-covered furniture, rugs, and carpeting.

متن ترجمه شده:

ابتدا از شر حساسیت زا ها خلاص شوید شما میخاهید یک محیط بازی مناسب برای گربه احتمالی خود فراهم کنید اینطور نیست؟ بهترین کار این است که ابتدا هر چه می توانید خانه خود را امثال انگل ها، غبار و گرد و خاک که باعث آلرژی می شوند پاک سازی کنید. اکثر مواد معلق آلرژی زا (شامل شوره گربه) به اجسام نرم می چسبند، مانند پرده ها، پارچه ها، روکش مبلمان، فرش و موکت.

متن اصلی:

Pigeon Lice, Mites and Flies External parasites, such as lice, mites and flies are a real bother to your pet pigeon. These annoying pests not only bite and irritate your pigeon but they can also cause more serious damage. A scaly appearance to the unfeathered areas of your pigeon, tiny holes in the feather shafts and itchy birds are all signs of external parasites

متن ترجمه شده:

شپش، هیره و پشه در کبوتر ها انگل های خارجی مانند شپش، هیره و پشه برای کبوتر شما بسیار آزار دهنده هستند. این انگل های موزی نه تنها کبوتر شما را نیش می زنند و آزار می دهند بلکه می توانند آسیب های جدی تری وارد کنند. زبری نقاط بدون پر، حفره های کوچک در ساقه پر ها و خارش از نشانه های ابتلا به انگل های خارجی هستند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
آزاد بهرامی
1397/11/14
  • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
  • انگلیسی به فارسی
  • معمولی
  • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید