امیرحسین لطفی

امیرحسین لطفی

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرحسین لطفی

7 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

متون مهندسی و الهیات

مترجم تخصصی الهیات و مهندسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -