ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Alireza Rezaie

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Alireza Rezaie

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی

تحصیل در مقطع زبان انگلیسی به مدت 9 سال.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید