ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهدی حیدری

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی حیدری

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 238 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
377 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

پژوهشگر آزاد و مترجم

پژوهشگر، و دیلماج در زمینه های علوم شناختی، آینده پژوهی، فلسفه، علم، مهندسی و .... کارشناس ارشد فیزیک و کامپیوتر. در جستجوی چیستی و چرایی و چگونگی همراه شما خواهم بود

377 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

such approaches can only achieve practical speedup for relatively large, “squarish” matrices due to the extra memory overhead, and their usages are limited due to the considerable workspace. We resent novel Strassen primitives for GPUs that can be composed to generate a family of Strassen algorithms. We have presented a practical implementation of Strassen’s algorithm on GPUs, which outperforms the state-of-the-art implementation on small problem sizes and consumes no additional memory compared to gemm. By developing a specialized kernel, we utilized the memory and thread hierarchies on GPUs.

متن ترجمه شده:

به دلیل سربار زیاد حافظه، این قبیل رویکردها فقط در ماتریس‌های «تقریبا مربعی» نسبتا بزرگ به تسریع عملی دست می یابند و به دلیل فضای کار قابل‌ملاحظه، کاربردشان محدود است. ما اعمال اصلی استراسن جدیدی برای GPUها ارائه می‌دهیم که با ترکیب آنها می‌توان یک خانواده از الگوریتم‌های استراسن تولید کرد. یک پیاده‌سازی عملی از الگوریتم استراسن در GPUها را ارائه داده‌ایم که در مسائل با اندازه کوچک، عملکرد بهتری نسبت به جدیدترین و پیشرفته‌ترین پیاده‌سازی دارد و در مقایسه با gemm، به هیچ وجه حافظه بیشتری مصرف نمی‌کند. با توسعه یک کرنل اختصاصی، از سلسله‌مراتب حافظه و نخ‌ها در GPU بهره گرفتیم.

متن اصلی:

An increasing number of organisations have adopted what has been called ‘‘open strategy”: involving large groups of people in strategy making via information technology (IT). Our review of the recently emerged research stream on open strategy reveals inconsistencies in the use of explicit definitions and implicit conceptualisations of open strategy. To support future discourse and research, we develop a theoretically coherent and comprehensive conceptualisation of open strategy as a practice in this paper. This conceptualisation is based on a structured review of existing publications and re-analysis of well-documented open strategy cases.

متن ترجمه شده:

تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها رویکردی موسوم به «استراتژی باز» را اتخاذ کرده‌اند: مشارکت دادن گروه بزرگی از افراد در تدوین استراتژی از طریق فناوری اطلاعات (IT). با مروری که بر جریان پژوهشی اخیرا پدیدار شده در زمینه استراتژی باز انجام دادیم، به تناقضاتی در استفاده از تعریف صریح و مفهوم‌سازی‌های ضمنی استراتژی باز برخوردیم. با هدف حمایت از مباحثات و پژوهش‌های آتی، در این مقاله به عنوان تمرین، یک مفهوم‌سازی منسجم و جامع به لحاظ نظری از استراتژی باز را توسعه دادیم. این مفهوم‌سازی بر مرور ساختارمند مقالات موجود و تحلیل مجدد موارد استراتژی باز کاملا مدون استوار است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 55%
راضی 37%
متوسط 7%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 67%
راضی 33%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
اميرحسام بابايي
1399/09/14
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
Nazanin Mohammadian
1399/09/04
 • تخصصی-اقتصاد
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه‌ی خوب و روان

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید