مهدی حیدری

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی حیدری

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 236 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
373 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

پژوهشگر آزاد و مترجم

پژوهشگر، و دیلماج در زمینه های علوم شناختی، آینده پژوهی، فلسفه، علم، مهندسی و .... کارشناس ارشد فیزیک و کامپیوتر. در جستجوی چیستی و چرایی و چگونگی همراه شما خواهم بود

373 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

This paper summarized the development of the effective thermal conductivity models for the nanoporous silica aerogel insulation material. Firstly, the nanoscale heat transfer characteristics inside aerogel material was introduced. Secondly, the existing models and methods to calculate the thermal conductivity of each heat transfer mode at the nanoscale were reviewed. Next, the advances and developments of the effective thermal conductivity models for the nanoporous silica aerogel materials as well as its composite insulation material were also discussed. Then the procedure of establishing the effective thermal conductivity model of the aerogel insulation material from nanoscale to macroscale was introduced by taking our previous work as an illustration.

متن ترجمه شده:

در این مقاله، توسعه مدل‌های انتقال حرارت مؤثر مواد عایق آئروژل سیلیکای نانومتخلخل به‌طور خلاصه شرح داده می‌شود. نخست، مشخصات انتقال حرارت در مقیاس نانو درون مواد آئروژل بیان شد. سپس، مدل‌ها و روش‌های موجود برای محاسبه هدایت گرمایی هر یک از حالات انتقال حرارت در مقیاس نانو بررسی شد. در ادامه، پیشرفت‌ها و توسعه مدل‌های ضریب هدایت گرمایی مؤثر مواد آئروژل سیلیکای نانومتخلخل و همچنین مواد عایق کامپوزیت آن مورد بحث قرار گرفت. سپس مراحل ایجاد مدل ضریب هدایت گرمایی مؤثر مواد عایق آئروژل از مقیاس نانو تا ماکرو با در نظر گرفتن کار قبلی خود به عنوان مثالی در این زمینه، معرفی شد.

متن اصلی:

Academic databases are perhaps only the beginning for archeology's foray into the digital age. Digital and interactive repositories of information will aid in the dissemination of new knowledge more rapidly than before, and to wider audiences. 3D scanning and mapping techniques, along with more portable and powerful analytical tools, are speeding up the post-excavation cataloging of finds. Collaborative and critical communities may soon have the ability to form, produce work, and disband quite rapidly, once the digital infrastructure is completely in place. At this point, digital archaeology is experiencing rapid growth, to the degree that researchers are encountering the outer limits of available technology, prompting some in the field to call for a slightly more cautious approach.

متن ترجمه شده:

بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی شاید تنها آغازی برای رواج باستان‌شناسی در عصر دیجیتال باشد. مخازن اطلاعات دیجیتالی و تعاملی به انتشار دانش جدید سریعتر از قبل و به مخاطبان بیشتر کمک می‌کند. تکنیک‌های اسکن و نقشه‌برداری سه‌بعدی، به همراه ابزارهای تحلیلی قابل حمل و قدرتمندتر، باعث تسریع فهرست‌نویسی یافته‌ها پس از کاوش می‌شود. به محض سازمان‌دهی زیرساخت‌های دیجیتال، جوامع همکاری و انتقادی بلافاصله امکان تشکیل، تولید اثر و انحلال خیلی سریع می‌یابند. در این مرحله، باستان‌شناسی دیجیتال رشد سریعی تجربه می‌کند، به حدی که محققان با محدودیت‌های بیرونی فن‌آوری موجود روبرو هستند، و برخی را در این حوزه مجبور می‌کند تا به رویکرد کمی محتاطانه‌تر روی آورند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 56%
راضی 36%
متوسط 6%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 67%
راضی 33%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
Saeed Shabani
1399/06/04
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امیر محمد فرقانی
1399/04/26
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه‌ی خوب و روان

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید