مهدی حیدری

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی حیدری

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 233 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
367 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

پژوهشگر آزاد و مترجم

پژوهشگر، و دیلماج در زمینه های علوم شناختی، آینده پژوهی، فلسفه، علم، مهندسی و .... کارشناس ارشد فیزیک و کامپیوتر. در جستجوی چیستی و چرایی و چگونگی همراه شما خواهم بود

367 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The purpose of this paper is to provide a comprehensive study on routing protocols for Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs). The characteristics of vehicular communications favour the use of position based routing. Enhancements have been proposed in order to use additional information such as navigation information in the routing decisions to further improve the performance of these protocols. However, positionbased routing is faced with the local-maximum problem for which recovery policies have been proposed. The carry-n-forward mechanism is the most suitable for VANETs when end-to-end delay limits are not strict.

متن ترجمه شده:

هدف این مقاله، ارائه یک مطالعه جامع راجع به پروتکل های مسیریابی برای شبکه های ادهاک خودرویی (VANET ها) است. مشخصه های ارتباطات خودرویی از استفاده از مسیریابی مبتنی بر موقعیت بهره برداری می کند. بهبودهایی به منظور استفاده از اطلاعات اضافی نظیر اطلاعات ناوبری در تصمیمات مسیریابی به منظور بهبود بیشتر کارایی این پروتکل ها پیشنهاد شده است. با این حال، مسیریابی مبتنی بر موقعیت با مشکل بیشینه محلی مواجه می باشد که برای آن خط مشی های ترمیمی پیشنهاد شده است. هنگامی که محدودیت های تأخیر سر به سر سخت گیرانه نباشد، مکانیسم carry-n-forward مناسب ترین روش برای VANET ها است.

متن اصلی:

Review how the DDR & Fixed IO connections are made automatically. The Vivado tools are “board aware” and have also now made a number of changes to the internal configuration of the “Zynq Processing System” block. You will notice that a number of additional connections have appeared on the block including clocks, resets, timer outputs, and bus interfaces which allow the connection of additional AXI IP blocks (soft peripherals in the Programmable Logic fabric)

متن ترجمه شده:

بررسی کنید که اتصالات DDR و Fixed IO چگونه به‌طور خودکار ایجاد می شوند. ابزارهای Vivado «مطلع از برد» هستند و همچنین الان در پیکربندی داخلی بلوک «Zynq7 Processing System» چند تغییر صورت گرفته است. متوجه خواهید شد که چند اتصال دیگر در این بلوک ظاهر شده از جمله رابط های ساعت، ریست، خروجی تایمر و باس، که امکان اتصال بلوک های AXI IP (تجهیزات جانبی نرم در Programmable Logic fabric) بیشتر را فراهم می سازد

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 56%
راضی 36%
متوسط 6%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
منصور گنجعلی
1399/04/12
 • تخصصی-کشاورزی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
ایوب گودرزی
1399/04/02
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
متوسط
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-ادبیات و زبان شناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید