مهدی حیدری

مهدی حیدری

5 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی حیدری

5 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 294 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 7 رأی ]

پژوهشگر آزاد و مترجم

پژوهشگر، و دیلماج در زمینه های علوم شناختی، آینده پژوهی، فلسفه، علم، مهندسی و .... کارشناس ارشد فیزیک و کامپیوتر. در جستجوی چیستی و چرایی و چگونگی همراه شما خواهم بود

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خیلی خوب]
 • علم شیمی [خیلی خوب]
 • مالی - حسابداری [خیلی خوب]
 • مدیریت [خیلی خوب]
 • مهندسی مکانیک [خیلی خوب]
 • مهندسی عمران [خیلی خوب]
 • مهندسی کامپیوتر [خیلی خوب]
 • مجموعه مهندسی برق [خیلی خوب]
 • روانشناسی [خیلی خوب]
 • مواد و متالورژی [خیلی خوب]
 • علم فیزیک [خیلی خوب]
 • مجموعه ریاضیات و آمار [خیلی خوب]
 • اقتصاد [خیلی خوب]
 • اینترنت و تکنولوژی [خیلی خوب]
 • نفت، گاز و پتروشیمی [خیلی خوب]
 • هوافضا [خیلی خوب]
 • مهندسی صنایع [خیلی خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  There’s a theory about the cult of the p-value6 that says there are a very large number of research papers out there with p-values suspiciously close to 0.05. Essentially, they’re just below 0.05 so they can meet the condition of statistical significance. This might make the results significant, but only marginally so. Supervised learning is broken down into classification and regression. The difference between the two is quite simple. In classification we try to identify if something belongs in a specific category, while in regression we try to predict a real number.

  متن ترجمه شده:

  نظریه‌ای پیرامون موج p-مقدار مطرح است که می‌گوید در خیل عظیمی از مقالات پژوهشی، p-مقدار به طرز مشکوکی نزدیک به 0.05 است. در اصل در این مقالات p-مقدار کمی کمتر از 0.05 است و بنابراین شرط معنی‌داری آماری در آنها برقرار است. هرچند این امر باعث معنی‌داری نتایج می‌شود، اما این معنی‌داری لب‌مرزی است. یادگیری نظارت‌شده به دو شاخۀ دسته‌بندی و رگرسیون تقسیم می‌شود. تفاوت بین این دو بسیار ساده است. در دسته‌بندی سعی داریم تشخیص دهیم آیا چیزی به یک دستۀ خاص متعلق است یا خیر درحالی‌که در رگرسیون سعی در پیش‌بینی یک عدد حقیقی داریم.

 • مهندسی مکانیک
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Check flare and flare seat for defects that might cause leakage. Align fittings before tightening. Lubricate connections & hand tighten swivel nut until snug. Using two wrenches, torque to values shown in table. ORFS fittings use an O-ring compression method to seal. This method offers a high level of sealing along with good vibration resistance. Male fittings include an O-ring located in a groove on the flat face. Female fittings feature a flat face and UNF straight threaded swivel nut. The Torque method is recommended for ORFS installation. //Tightening ORFS (O-Ring Face Seal) Fittings

  متن ترجمه شده:

  ماسوره و نشیمن ماسوره را از نظر وجود عیوبی که ممکن است باعث نشتی شوند بررسی کنید. قبل از سفت کردن پیچ، اتصالات را تراز کنید. اتصالات را روغن‌کاری کنید و مهره هرزگرد را با دست ببندید تا کاملاً جمع شود. با استفاده از دو آچار، این مهره را تا گشتاور نشان داده شده در جدول سفت کنید. در اتصالات ORFS برای آب‌بندی از روش فشردن اورینگ استفاده می‌شود. این روش آب‌بندی عالی همراه با مقاومت ارتعاشی خوب ارائه می‌دهد. اتصال نر شامل اورینگی است که در شیار روی سطح تخت قرار دارد. اتصال ماده دارای سطح تخت و مهره هرزگرد با رزوه مستقیم UNF است. توصیه می‌شود برای نصب ORFS از روش گشتاور استفاده کنید. // سفت کردن اتصالات ORFS (آب‌بندی سطح اورینگ).

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 58%
راضی 35%
متوسط 5%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 71%
راضی 29%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.8 از 10
  تحویل به موقع
  9.3 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10
  حميده مطهريان 1401/02/18
  عنوان پروژه:ترجمه مهندسی کامپیوتر - 91192
  تخصصی-مهندسی کامپیوتر | انگلیسی به فارسی | خیلی خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  رضا حقی 1401/02/14
  عنوان پروژه:BmM مرحله فردی
  تخصصی-مجموعه ریاضیات و آمار | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10