مهدی حیدری

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی حیدری

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 215 رأی ]
339 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

پژوهشگر آزاد و مترجم

پژوهشگر، و دیلماج در زمینه های علوم شناختی، آینده پژوهی، فلسفه، علم، مهندسی و .... کارشناس ارشد فیزیک و کامپیوتر. در جستجوی چیستی و چرایی و چگونگی همراه شما خواهم بود

339 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Selling physical products, whether handmade by the designer, or created by someone else and onsold, is highly changeable, and extremely time-consuming. There are the added complexities of shipping, international customers, taxes, laws, importing, inventory management, and so on. Digital products, however, are in a league of their own.

متن ترجمه شده:

فروش کالاهای فیزیکی، چه به دست خود طراح و یا توسط کس دیگر ساخته شده باشد، بسیار متغیر و فوق العاده زمان‌بر است. همچنین باید پیچیدگی‌های حمل و نقل، مشتریان بین‌المللی، مالیات‌ها، قوانین، واردات، مدیریت موجودی و نظایر آن را نیز به این موارد اضافه کرد. اما در مورد کالاهای دیجیتال، قضیه فرق می‌کند.

متن اصلی:

Just always remember the words of Spider-Man’s uncle, from the first Spider- Man movie. “With great power,” he warned, “comes great responsibility.” This book will grant you that power. I urge you to please use it responsibly.

متن ترجمه شده:

همواره این سخنان عموی مرد عنکبوتی از فیلم مرد عنکبوتی 1 را به یاد داشته باشید که هشدار داد: «قدرت عظیم مسئولیت سترگ به همراه دارد». این کتاب آن قدرت را به شما اعطا خواهد کرد؛ تمنا می‌کنم لطفا مسئولانه از آن استفاده کنید.

متن اصلی:

. While the disorder lasts no longer than six months, your symptoms may continue if the stressor isn’t removed. Some people have just one symptom. Others may experience many symptoms.

متن ترجمه شده:

در حالیکه این اختلال بیش از شش ماه طول نمی کشد، در صورت از میان نرفتن عامل ایجاد تنش، ممکن است نشانگان شما ادامه یابد. برخی افراد تنها یک نشانه دارند، در حالیکه برخی دیگر ممکن است نشانگان زیادی را تجربه کنند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 57%
راضی 35%
متوسط 6%
ناراضی 2%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.2 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
م ر
1399/01/11
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
م ر
1399/01/11
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
- بی نام
1399/01/04
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید