سارا سارایی

سارا سارایی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سارا سارایی

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

.

.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -