ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مانلی ملوک‌پور

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مانلی ملوک‌پور

  • 8 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی انگلیسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

0x7651B66D = ~z~ببین، فقط بگیرش و گمشو، باشه؟ 0x7697AFBD = ~z~ببخشید، بعد از تو. 0x254034EA = ~z~ما برای اون دور اینجا نمیمونیم. 0x36173665 = ~z~بیا، بگیرش. 0x51816370 = ~z~اینکارو نکن. 0x75435451 = ~z~هیچی باهام نیست، چته؟ 0x83901750 = ~z~از جلوی چشمام گمشو 0xB53D8909 = ~z~نزار سر این بهت شلیک کنم. 0xC25112C3 = ~z~بیخیال، ولم کن.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید