محبوبه برقی کار

محبوبه برقی کار [ کد 36770 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محبوبه برقی کار [ کد 36770 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای درزمینه عمومی

مدت بیست سال سابقه ترجمه متون تخصصی وعمومی ،کتاب،رمان

ایجاد سفارش اختصاصی

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی [یک ستاره]
  • مالی - حسابداری [یک ستاره]
  • کشاورزی [یک ستاره]

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -