مهدی ولدبیگی

مهدی ولدبیگی

5 روز پیش فعال بوده | 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی ولدبیگی

5 روز پیش فعال بوده | 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

مترجم عمومی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • خبر [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -