مائده باقری

مائده باقری

1 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مائده باقری

1 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
6.1 از 10
توسط کارفرمایان [ از 1 رأی ]

مترجم در زمینه عمومی و زمینه های تخصصی مرتبط با پزشکی

دانشجوی دکتری عمومی پزشکی
با سابقه ترجمه متون عمومی و مقالات تخصصی پزشکی
ترجمه متون و مقالات شما در کمترین زمان با بالاترین کیفیت

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The mechanism of spontaneous aggregation has been studied in detail for the prion proteins PrP, providing another example of acquired misassembly. Prions are infectious proteins causing transmissible spongiform encephalopathies. The bovine form BSE, better known as mad cow disease, and its human counterpart, Creutzfeldt-Jacob disease (kuru), have become notorious in the past. 

  متن ترجمه شده:

  مکانیزم تجمع خود به خودی پروتئین های پریون PrP با جزئیات مورد مطالعه قرار گرفته است، و نمونه دیگری از تجمع ناقص اکتسابی به دست آمده است. پریئون ها پروتئین های عفونی هستند که سبب انسفالوپاتی اسفنجی قابل انتقال می شوند. شکل گاوی BSE، که به عنوان بیماری جنون گاوی شناخته می شود، و همتای انسانی آن، بیماری Creutzfeldt-Jacob (kuru)، در گذشته با بدنامی شناخته شده اند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Somehow the group meetings get always scheduled in the time slot you wanted to devote to writing your scientific paper. Fellow students pop into your office for a chat, or the equipment in the lab gets broken and urgently requires your attention to fix it.

  متن ترجمه شده:

  به نحوی همیشه جلسات گروهی در زمانی برنامه ریزی می شوند که می خواهید به نوشتن مقاله علمی خود اختصاص دهید. دانش آموزان برای گفتگویی کوتاه وارد دفترتان می‌شوند، یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه خراب می شود و به توجه فوری شما برای درست کردنش نیاز است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 100%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  6 از 10
  تحویل به موقع
  6 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  سایت ترنسیس 1398/02/07
  عنوان پروژه:ترجمه متن اکادمیک تخصصی علوم پزشکی ۶
  تخصصی-پزشکی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  متوسط
  کیفیت ترجمه
  6 از 10
  تحویل به موقع
  6 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10