محمود زکی

محمود زکی [ کد 36196 ]

3 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمود زکی [ کد 36196 ]

3 روز پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 134 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 16 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • مالی - حسابداری [سه ستاره]
 • مهندسی کامپیوتر [سه ستاره]
 • مدیریت [سه ستاره]
 • کشاورزی [سه ستاره]
 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی [سه ستاره]
 • اینترنت و تکنولوژی [سه ستاره]
 • علم فیزیک [سه ستاره]
 • مجموعه ریاضیات و آمار [سه ستاره]
 • مهندسی پزشکی [سه ستاره]

نمونه‌کار های انجام شده

 • اینترنت و تکنولوژی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The question of how UX writing fits into the design world has followed me (or perhaps more accurately, led me) from company to company for the past few years. It cropped up when I became one of the first product-focused writers at Lyft, where we found that the earlier a writer was involved in the design process, the better our features became. Once I joined InVision as their first dedicated UX writer, the answer became even more essential because I was working at an entirely remote company. Communication was key.

  متن ترجمه شده:

  این پرسش که نوشتار UX می تواند مناسب دنیای طراحی باشد مرا طی سال های گذشته از شرکتی به شرکت دیگر تعقیب کرد (و یا شاید اگر بخواهم دقیق تر بگویم، موجب هدایت من در مسیر شغلی ام شد). وقتی به یکی از نخستین نویسندگان محصول محور در Lyft بدل شدم، جایی که دریافتیم هرچه زودتر یک نویسنده بتواند درگیر فرآیند طراحی شود به ویژگی های قدرتمندتری دست خواهد یافت، این مسئله همچنان در ذهنم بود. و پس از اینکه بعنوان نخستین نویسنده UX به شرکت InVision پیوستم، پاسخ به پرسش فوق ضرورت بیشتری هم پیدا کرد چرا که قرار بود از راه دور با یک شرکت کار کنم و ارتباطات کلید حل مشکلات به شمار میرفت.

 • مجموعه ریاضیات و آمار
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  which has discriminant Δb = b4(1 + 16b). Let P = (0, 0) denote the point of order 4 on Eb. Thus, as b runs over all of Fp, we see every class of elliptic curve possessing 4-torsion over Fp. As before, we will omit b = 0, 16−1 from consideration since these lead to singular curves.

  متن ترجمه شده:

  بدین ترتیب خواهیم داشت Δb = b4(1 + 16b). اگرP = (0, 0) بیانگر نقطه درجه چهارم روی Eb باشد، آنگاه وقتی b روی Fp می چرخند، هر دسته از منحنی بیضوی بر روی Fb پیچشی از درجه چهارم خواهد داشت. درست مانند قبل b = 0 را کنار میگذاریم چون ممکن است ما را به سمت منحنی های منفرد سوق دهد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 73%
راضی 24%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 88%
راضی 13%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.3 از 10
  تحویل به موقع
  9.8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.4 از 10
  رضا حقی 1400/11/16
  عنوان سفارش:ریاضی پایه نهم و دهم
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مجموعه ریاضیات و آمار | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  بیکران راهکار سعادت 1400/11/13
  عنوان سفارش:IPCC
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مدیریت | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10