ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمود زکی

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمود زکی

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 90 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از7 رأی ]
108 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

108 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

This project validates that an end-to-end deep learning architecture could be suitable for some image colorization tasks. In particular, our approach is able to successfully color high-level image components such as the sky, the sea or forests. Nevertheless, the performance in coloring small details is still to be improved. As we only used a reduced subset of ImageNet, only a small portion of the spectrum of possible subjects is represented.

متن ترجمه شده:

این پروژه به بررسی و تأیید این مسئله می پردازد که آیا معماری یادگیری عمیق را می توان در رنگ آمیزی تصاویر مورد استفاده قرار داد یا خیر. رویکرد اتخاذ شده قادر است تا به شکلی موفقیت آمیز مؤلفه های سطح بالای تصویر همانند آسمان، دریا یا بیابان را رنگ آمیزی کند. با این وجود عملکرد این روش در رنگ آمیزی جزییات کوچک تر هنوز هم بایستی ارتقا پیدا کند. از آنجایی که ما تنها از مجموعه ای کوچک از ImageNet استفاده کرده ایم، تنها بخش کوچکی از طیف موضوعات قابل بررسی بیان شده اند.

متن اصلی:

In a direct-domain encoding, each individual bit alteration in the process of watermarking is directly correlated to (a part of) the encoded watermark. In distribution encodings, the encoding channel lies often in higher order moments of the data (e.g., running means, hierarchy of value averages).

متن ترجمه شده:

در کدگذاری به روش دامنه مستقیم، هر تغییر بیت در فرآیند واترمارک کردن بصورت مستقیم با (بخشی از) علامت رمزگذاری شده در ارتباط خواهد بود. در رمزگذاری توزیعی، کانال رمزگذاری در لحظاتی سطح بالا از داده تعیین می شود (مثلاً میانه حرکت یا سلسله مراتب میانگین ارزش).

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 17%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 71%
راضی 29%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
Amirmahdi rashvand
1399/08/02
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حامد سعیدی
1399/07/13
bb4
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-کشاورزی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-خبر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید