محمود زکی

محمود زکی

14 ساعت پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمود زکی

14 ساعت پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 130 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 15 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • مالی - حسابداری [خوب]
 • مدیریت [خوب]
 • مهندسی کامپیوتر [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • اینترنت و تکنولوژی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The question of how UX writing fits into the design world has followed me (or perhaps more accurately, led me) from company to company for the past few years. It cropped up when I became one of the first product-focused writers at Lyft, where we found that the earlier a writer was involved in the design process, the better our features became. Once I joined InVision as their first dedicated UX writer, the answer became even more essential because I was working at an entirely remote company. Communication was key.

  متن ترجمه شده:

  این پرسش که نوشتار UX می تواند مناسب دنیای طراحی باشد مرا طی سال های گذشته از شرکتی به شرکت دیگر تعقیب کرد (و یا شاید اگر بخواهم دقیق تر بگویم، موجب هدایت من در مسیر شغلی ام شد). وقتی به یکی از نخستین نویسندگان محصول محور در Lyft بدل شدم، جایی که دریافتیم هرچه زودتر یک نویسنده بتواند درگیر فرآیند طراحی شود به ویژگی های قدرتمندتری دست خواهد یافت، این مسئله همچنان در ذهنم بود. و پس از اینکه بعنوان نخستین نویسنده UX به شرکت InVision پیوستم، پاسخ به پرسش فوق ضرورت بیشتری هم پیدا کرد چرا که قرار بود از راه دور با یک شرکت کار کنم و ارتباطات کلید حل مشکلات به شمار میرفت.

 • مجموعه ریاضیات و آمار
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  which has discriminant Δb = b4(1 + 16b). Let P = (0, 0) denote the point of order 4 on Eb. Thus, as b runs over all of Fp, we see every class of elliptic curve possessing 4-torsion over Fp. As before, we will omit b = 0, 16−1 from consideration since these lead to singular curves.

  متن ترجمه شده:

  بدین ترتیب خواهیم داشت Δb = b4(1 + 16b). اگرP = (0, 0) بیانگر نقطه درجه چهارم روی Eb باشد، آنگاه وقتی b روی Fp می چرخند، هر دسته از منحنی بیضوی بر روی Fb پیچشی از درجه چهارم خواهد داشت. درست مانند قبل b = 0 را کنار میگذاریم چون ممکن است ما را به سمت منحنی های منفرد سوق دهد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 73%
راضی 24%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 87%
راضی 13%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.3 از 10
  تحویل به موقع
  9.8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.5 از 10
  سید صادق شمس نیا 1400/10/27
  عنوان پروژه:ترجمه اصول مدیریت مالی
  تخصصی-مالی - حسابداری | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10
  محمد محمدی 1400/10/25
  عنوان پروژه:Industrial IoT, Cyber Threats, and Standards Landscape:Part1
  تخصصی-مهندسی کامپیوتر | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10