محمود زکی

  • 9 ساعت پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمود زکی

  • 9 ساعت پیش فعال بوده
  • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 80 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
90 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

90 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

803. Reasoning behind the variables in the corporate risk taking equation. 3.1. Measuring risk taking. Because riskier corporate operations have more volatile returns to capital, we employ both of market and accounting proxies for measuring corporate risk taking. The first proxy is the Black-Scholes (B-S) volatility as measured by the Black-Scholes option value over the past 60 months. The Black-Scholes option-pricing model (Black and Scholes, 1973) is presented in equation (2).

متن ترجمه شده:

منطق پیرامون متغیرهای معادله ریسک پذیری شرکتی 3.1. محاسبه ریسک پذیری از آنجایی که شرکت هایی با ریسک بالاتر دارای نسبت با بازده به سرمایه متغیری هستند، ما از متغیرهای جایگزین حسابداری و بازار به منظور محاسبه ریسک پذیری استفاده می کنیم. نخستین متغیر جایگزین عبارست از شاخص تغییر بلک اسکولز (B-S) که بعنوان مقدار اختیاری بلک اسکولز طی 60 ماه گذشته محاسبه می شود. مدل قیمت گذاری بلک اسکولز (بلک و اسکولز، 1973) در معادله 2 ارائه شده است.

متن اصلی:

Contact the secretary of state’s office as early as possible to discuss your plans for openinga new business. Each state has different regulations. This office will be able to describeall of the state’s legal requirements and direct you to local and county offices for furtherregistration. There is generally a fee required for registering a new business; most often, itis less than $100.

متن ترجمه شده:

هرچه سریعتر با دفتر وزیر خارجه تماس بگیر و درباره برنامه هایت برای شروع یک کسب و کار جدید با او صحبت کن. هر ایالت قوانین متفاوتی برای خود دارد. دفتر وزیر خارجه می تواند تمامی الزامات قانونی ایالتی را برایت شرح داده و برای ثبت نام بعدی شما را به دفاتر محلی و منطقه ای معرفی کند. معمولاً ثبت یک شرکت جدید هزینه خواهد داشت که البته اغلب کمتر از 100 دلار است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 18%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
علی حنیفی
1399/05/04
  • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
  • انگلیسی به فارسی
  • خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سینا دهقانی
1399/04/30
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
  • تخصصی-هنر
  • انگلیسی به فارسی
  • خوب

تحویل بسیار سریع و کیفیت قابل‌قبول

راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس

ترجمه‌ی بسیار روان و دقیق

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید