ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمود زکی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمود زکی

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 110 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از11 رأی ]
133 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، مدیریت، بازرگانی، کامپیوتر، فیزیک و الکترونیک

133 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The fundamental decision asymmetry of options involving the right but not the obligation to act also gives rise to an asymmetry in firm outcomes in the presence of uncertainty. For example, in the case of a call option to invest, the holder is able to access upside opportunities (through exercising the call by investing or expanding) while limiting downside losses (by not exercising it in the event of adverse developments).

متن ترجمه شده:

عدم تقارن در تصمیم‌گیری‌های کلیدی، بویژه در زمینه‌ی حق انجام کار و نه تعهد به آن، می‌تواند منجر به افزایش عدم تقارن در دستاوردهای سازمانی در هنگام وجود عدم قطعیت شود. بعنوان مثال در مورد گزینه‌ی اختیار خرید در سرمایه‌گذاری، دارنده‌ی سرمایه می‌تواند به فرصت‌های رو به رشد دستیابی داشته (یعنی اختیار خرید برای سرمایه‌گذاری یا گسترش موجودی) و زیان‌ها را نیز محدود کند (عدم انجام سرمایه‌گذاری وقتی تحولات بازار به شکل نامطلوب است).

متن اصلی:

اطلاعات مبتنی بر ساختار به دو دلیل برای تعیین دقیق ساختار communities کافی نمی‌باشند. اولاً بدلیل افزایش پیچیدگی ساختار شبکه در شرایطی مانند وجود جوامع همپوشان یا ساختارهای سلسله‌مراتبی بسیاری از روش‌های سنتی بدلیل واضح نبودن ساختار جوامع دچار مشکل می‌شوند. ثانیاً، تشخیص دقیق جوامع به دلیل Sparsity اطلاعاتِ ساختاری شبکه سخت خواهد شد. زیرا، بسیاری از الگوریتم‌های تشخیص جوامع زمانی موفق می‌شوند که شبکه متراکم باشد و اگر تعداد لبه‌های خارجی بین جوامع به تدریج افزایش یابد، کارآیی آن‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

متن ترجمه شده:

Structure-based information is not sufficient to determine the exact structure of societies for two reasons. First, due to the increasing complexity of the network structure in situations such as the existence of overlapping communities or hierarchical structures, many traditional methods have problems due to the unclear structure of communities. Second, accurate identification of communities will be difficult due to the sparsity of structural information in the network. This is because many community recognition algorithms succeed when the network is dense, and if the number of external edges between communities is gradually increased, their efficiency will be significantly reduced.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 74%
راضی 24%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 82%
راضی 18%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
مریم افجه
1400/06/25
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حسین دائمی
1400/06/24
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید