مانا نبویان

مانا نبویان

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مانا نبویان

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • مواد و متالورژی [خوب]
  • نفت، گاز و پتروشیمی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -