مریم مهرآذر

مریم مهرآذر

10 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مریم مهرآذر

10 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه ی ادبیات و زبانشناسی، روانشناسی، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی، مدیریت و کسب و کار

کارشناس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه حکیم سبزواری و کارشناس ارشد زبانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد
کتاب های منتشر شده در زمینه ی ترجمه ادبیات جهان:
1- ریشه ی کوچک یک رویا- 1394 نشر نگاه
2- سرود سنجاقک و لکوموتیو- 1394 نشر فصل پنجم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • هنر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -