محمد سعادتی

محمد سعادتی

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد سعادتی

4 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه عمق

دکترای شیمی فیزیک

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • علم شیمی [معمولی]
  • مواد و متالورژی [معمولی]
  • کشاورزی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -