محمد سعادتی

محمد سعادتی [ کد 39712 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد سعادتی [ کد 39712 ]

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه عمق

دکترای شیمی فیزیک

ایجاد سفارش اختصاصی

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

  • عمومی [یک ستاره]
  • پزشکی [یک ستاره]
  • علم شیمی [یک ستاره]
  • مواد و متالورژی [یک ستاره]
  • کشاورزی [یک ستاره]

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -