مهدی شیخی

مهدی شیخی [ کد 14554 ]

9 روز پیش فعال بوده | 6 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی شیخی [ کد 14554 ]

9 روز پیش فعال بوده | 6 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در همه زمینه ها

بنده چندین سال کانادا زندگی کردم وحدود 12 سال کلاس زبان رفته ام و روزانه 3 الی 4 فیلم زبان اصلی تماشا میکنم، مقالات زیادی را برای اساتید ترجمه کرده ام و تجربه زیادی در ترجمه متون مختلف دارم.
هر متنی را همیشه دوبار ویرایش میکنم تا هیچ ایرادی نداشته باشد.
لیسانس کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد دزفول دارم و درحال حاضر هم دانشجوی پزشکی کازرون هستم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • مهندسی کامپیوتر
 • پزشکی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  According to a recent report from LinkedIn, data scientist roles have grown more than 650 percent since 2012. A lot of marketing scientists are really just data scientists with advertising expertise. Many of the most sophisticated brands are investing in “marketing and advertising science” talent. Facebook, Booking.com and Netflix have director and VP-level marketing science roles. Other big digital brands like Uber, Nike, Expedia and Wayfair are hiring marketing data scientists and analysts in droves.

  متن ترجمه شده:

  طبق گزارش اخیر LinkedIn، نقش های محقق داده بیش از 650 درصد از سال 2012 رشد داشته اند. تعداد زیادی از محققان داده فقط درواقع محققان داده با مهارت تبلیغات هستند. تعداد زیادی از برند های خبره در حال سرمایه گذاری در مهارت "دانش بازاریابی و تبلیغات" هستند. فیسبوک، Booking.com و Netflix دارای هدایت کننده و مسئولیت های دانش بازاریابی سطح VP هستند. بند های دیجیتال بزرگ دیگر مانند Uber، Nike، Expedia و Wayfair درحال استخدام محققان بازاریابی داده و پژوهشگر در دسته ها هستند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  During the interview, Post advised confirming and documenting that the employee has returned all company property; that they have not taken, copied or transmitted any intellectual property or sensitive company information; and that they are aware of any continuing obligations not to use or appropriate your company's business information.

  متن ترجمه شده:

  فرهنگی بسازید که ابقای کارمند را افزایش دهد در طول مدت مصاحبه، پست، با ارائه سند و تایید، آگاهی داد که کارمند تمام اموال شرکت را برگردانده است; و اینکه هیچ یک از دارایی های ذهنی(ایده ها) یا اطلاعات حساس شرکت را برداشت نکرده یا کپی یا انتقال نداده اند; و اینکه از هرگونه تعهد در ادامه که نباید از اطلاعات کاری شرکت تان استفاده یا برای خود برداشت کنند، آگاه هستند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -