ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهدی عبدالحسین پور ملکشاه

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی عبدالحسین پور ملکشاه

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه ی کامپیوتر

در همه ی زمینه ها توانایی ترجمه دارم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

There may be a total lack of speech, with poor understanding of verbal and non-verbal communication. There is sometimes repetitive or echolalic speech (literally echoing what someone else says), or even well-developed speech,seemingly irrelevant to the given social context demonstrating a general lack of understanding of what others are talking about.Deficits in imaginative thought range from the inability to invent an imaginary world or to copy and use pretend play, through to the unimaginative use of toys or use of any objects inappropriately or for sensation only.

متن ترجمه شده:

ممکن است صحبت کردن انجام نشود, و درک ارتباطات کلامی و غیرکلامی ضعیف باشد. در برخی مواقع حرفهای تکراری یا تکرار حرفهای شخص دیگر رخ دهد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید