مهدی عبدالحسین پور ملکشاه

مهدی عبدالحسین پور ملکشاه

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی عبدالحسین پور ملکشاه

2 سال پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه ی کامپیوتر

در همه ی زمینه ها توانایی ترجمه دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • پزشکی [معمولی]
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
 • علم شیمی [معمولی]
 • مالی - حسابداری [معمولی]
 • حقوق [معمولی]
 • مدیریت [معمولی]
 • مهندسی مکانیک [معمولی]
 • مهندسی عمران [معمولی]
 • مهندسی معماری [معمولی]
 • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
 • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
 • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]
 • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]
 • مواد و متالورژی [معمولی]
 • مجموعه ریاضیات و آمار [معمولی]
 • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  There may be a total lack of speech, with poor understanding of verbal and non-verbal communication. There is sometimes repetitive or echolalic speech (literally echoing what someone else says), or even well-developed speech,seemingly irrelevant to the given social context demonstrating a general lack of understanding of what others are talking about.Deficits in imaginative thought range from the inability to invent an imaginary world or to copy and use pretend play, through to the unimaginative use of toys or use of any objects inappropriately or for sensation only.

  متن ترجمه شده:

  ممکن است صحبت کردن انجام نشود, و درک ارتباطات کلامی و غیرکلامی ضعیف باشد. در برخی مواقع حرفهای تکراری یا تکرار حرفهای شخص دیگر رخ دهد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -