ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهرداد خورسند

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهرداد خورسند

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای در زمینه مدیریت

تقریباً در تمامی زمینه‌ها پروژه‌های ترجمه انجام داده ام. به جز پزشکی.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Contact the secretary of state’s office as early as possible to discuss your plans for openinga new business. Each state has different regulations. This office will be able to describeall of the state’s legal requirements and direct you to local and county offices for furtherregistration. There is generally a fee required for registering a new business; most often, itis less than $100.

متن ترجمه شده:

در سریع ترین زمان ممکن با دفتر وزیر امور خارجه تماس بگیر و راجع به برنامه هایت برای شروع یک تجارت جدید صحبت کن. هر ایالت قوانین مربوط به خودش را دارد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید