ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مهرداد خورسند

  • 18 دقیقه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهرداد خورسند

  • 18 دقیقه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای در زمینه مدیریت

تقریباً در تمامی زمینه‌ها پروژه‌های ترجمه انجام داده ام. به جز پزشکی.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

WHEN PRESERVICE teachers have graduated and obtained their first positions, they continue on the path toward becoming professional educators. We consider novice teachers a special case in supervision and evaluation. Many school districts have formal induction programs designed to meet the needs of these new teachers. Well-crafted induction programs provide a positive transition from teacher preparation to longer-term career development by assigning an experienced colleague or a team as mentor(s).

متن ترجمه شده:

هنگامی که دانشجویان معلمی فارغ التحصیل می شوند و اولین جایگاه های خود را بدست می آورند، آن ها گام در راه تبدیل شدن به آموزگاران حرفه ای نهاده اند. از نظر ما معلمین تازه کار موارد ویژه ای برای نظارت و بررسی هستند.

متن اصلی:

Contact the secretary of state’s office as early as possible to discuss your plans for openinga new business. Each state has different regulations. This office will be able to describeall of the state’s legal requirements and direct you to local and county offices for furtherregistration. There is generally a fee required for registering a new business; most often, itis less than $100.

متن ترجمه شده:

در سریع ترین زمان ممکن با دفتر وزیر امور خارجه تماس بگیر و راجع به برنامه هایت برای شروع یک تجارت جدید صحبت کن. هر ایالت قوانین مربوط به خودش را دارد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید