میکائیل صادقیان

میکائیل صادقیان

10 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

میکائیل صادقیان

10 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی

گذراندن دوره فن ترجمه در کلاس های خصوصی و ترجمه ده ها پایان نامه دانشگاهی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • مدیریت [معمولی]
 • تاریخ [معمولی]
 • محیط زیست و منابع طبیعی [معمولی]
 • ورزشی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Rice husk biochar was utilized to reinforce high-density polyethylene (HDPE) and to prepare biochar/plastic composites (BPC) by the extrusion method

  متن ترجمه شده:

  بیوچار سبوس برنج جهت تقویت پلی اتیلن متراکم (HDPE) و تهیه ترکیبات بیوچار/پلاستیک (BPC) به روش اکستروژن استفاده می شود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -