ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

میکائیل صادقیان

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

میکائیل صادقیان

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی

گذراندن دوره فن ترجمه در کلاس های خصوصی و ترجمه ده ها پایان نامه دانشگاهی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Rice husk biochar was utilized to reinforce high-density polyethylene (HDPE) and to prepare biochar/plastic composites (BPC) by the extrusion method

متن ترجمه شده:

بیوچار سبوس برنج جهت تقویت پلی اتیلن متراکم (HDPE) و تهیه ترکیبات بیوچار/پلاستیک (BPC) به روش اکستروژن استفاده می شود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید