محمد سلیمانی

محمد سلیمانی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمد سلیمانی

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زمینه روانشناسی و آموزش زبان، مدیریت. اقتصاد. علوم سیاسی . جامعه شناسی.

5 سال در زمینه های مختلف ترجمه می کنم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • اقتصاد [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -