محسن اکبری فیض آبادی

محسن اکبری فیض آبادی [ کد 48501 ]

1 روز پیش فعال بوده | 4 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محسن اکبری فیض آبادی [ کد 48501 ]

1 روز پیش فعال بوده | 4 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان [ از 60 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 5 رأی ]

مترجم تخصصی شیمی و متون مشابه

سابقه حدود 10 ساله در ترجمه ی متون و مقاله های تخصصی شیمی، مواد و متالورژی، نفت و گاز و ... در سطوح تخصصی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • علم شیمی
 • مواد و متالورژی
 • زمین شناسی و معدن
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • هوافضا
 • علم فیزیک

نمونه‌کار های انجام شده

 • مواد و متالورژی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Float glass is extremely smooth, distortion-free glass used in many window applications. It also provides the material for many other forms of glass, including tinted glass (heat absorbing) and laminated glass. Float glass is made by pouring the molten glass from a furnace into a chamber that contains a bed of molten tin. The process is call the Pilkington Process. The atmosphere inside the chamber is carefully controlled. The glass floats on the tin and forms itself in the shape of the container. It spreads 90 to 140 inches wide at a thickness determined at the time of manufacture

  متن ترجمه شده:

  شیشه ی شناور (تخت) شیشه ای بسیار صاف و بدون تاب است که در بسیاری از پنجره ها استفاده می گردد. همچنین مواد بسیاری از اشکال دیگر شیشه از جمله شیشه ی رنگی (جذب گرما) و شیشه ی چند لایه را فراهم می کند. شیشه ی شناور از طریق ریختن شیشه ی مذاب حاصل از یک کوره در درون محفظه ای که حاوی بستری از قلع مذاب بوده، تولید می گردد. این فرآیند را فرآیند پیلکینگتون می نامند. جوّ داخل محفظه به دقت کنترل می گردد. شیشه روی قلع شناور شده و شکل ظرف را به خود می گیرد. این شیشه در عرضی معادل 90 تا 140 اینچ و ضخامتی که در زمان ساخت تعیین شده است، پخش می شود.

 • علم شیمی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Qualification Phases Instrument qualification is not a single continuous process, but instead results from several discrete activities. For convenience, these activities can be grouped into four phases: design qualification (DQ), installation qualification (IQ), operational qualification (OQ), and performance qualification (PQ). Some AIQ activities cover more than one qualificati9n phase, and analysts potentially could perform them during more than one of the phases. However, in many instances there is need for specific order to the AIQ activities; for example, installation qualification must occur first in order to initiate other qualification activities. The AIQ activities will be defined and documented.

  متن ترجمه شده:

  مراحل ارزیابی کیفیت (احراز صلاحیت) ارزیابی کیفیت ابزاری یک فرآیند پیوسته ی واحد نیست، بلکه نتایج چندین فعّالیت مجزّا است. بطور ساده، این فعّالیت ها را می توان در چهار مرحله گروه بندی نمود: احراز صلاحیت طرّاحی (DQ)، احراز صلاحیت نصب (IQ)، احراز صلاحیت عملکردی (OQ) و احراز صلاحیت کارآیی (PQ) . برخی از فعّالیت های AIQ (احراز صلاحیت ابزار تجزیه ای) شامل بیش از 1 مرحله ی ارزیابی کیفیت بوده و تجزیه گرها (آنالیست ها) می توانند آن ها را در بیش از یک مرحله انجام دهند. با این وجود، در موارد بسیاری نیاز به نظم و ترتیب خاصّی جهت انجام فعّالیت های AIQ می باشد؛ بعنوان مثال ارزیابی کیفیت نصب بایستی در ابتدا انجام گیرد تا بتوان سایر فعّالیت های احراز صلاحیت را آغاز نمود. فعّالیت های AIQ تعریف شده و مستندسازی خواهند شد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 18%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 40%
راضی 60%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.4 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.7 از 10
  سید مهدی معصومی 1402/03/05
  عنوان سفارش:ترجمه چهار جدول متالورژی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مواد و متالورژی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  سید مهدی معصومی 1402/02/23
  عنوان سفارش:ترجمه چهار جدول متالورژی - ۲
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مواد و متالورژی | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10