محسن اکبری فیض آبادی

محسن اکبری فیض آبادی

1 ساعت پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محسن اکبری فیض آبادی

1 ساعت پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان [ از 47 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 5 رأی ]

مترجم تخصصی شیمی و متون مشابه

سابقه حدود 7ساله در ترجمه ی متون و مقاله های تخصصی شیمی، مواد و متالورژی، نفت و گاز و ... در سطوح تخصصی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • علم شیمی [خوب]
 • مواد و متالورژی [خوب]
 • محیط زیست و منابع طبیعی [خوب]
 • نفت، گاز و پتروشیمی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • علم شیمی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  In this study, the migration potential of laponite, a small synthetic nanoclay, from nanocomposites into foods was investigated. First, a laponite/ethylene vinyl acetate (EVA) masterbatch was compounded several times and then extruded into thin low-density polyethylene (LDPE) based films. This way, intercalation and partial exfoliation of the smallest type of clay was achieved. Migration of laponite was investigated using Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (AF4) with Multi-Angle Laser Light Scattering (MALLS) detection. A surfactant solution in which laponite dispersion remained stable during migration test conditions was used as alternative food simulant.

  متن ترجمه شده:

  در این مطالعه، قابلیت مهاجرت لاپونیت، یک نانورُس مصنوعی کوچک، از نانوکامپوزیت ها به درون موادّ غذایی مورد برّرسی قرار گرفت. در ابتدا، یک بچ اصلی (مَستربچ) از لاپونیت/اتیلن وینیل استات (EVA) چندین بار مخلوط شده و سپس به شکل فیلم های مبتنی بر پلی اتیلن کم چگالی ِ نازک، قالب گیری گردید. بدین ترتیب، میان لایه سازی و تورّق جزئیِ کوچکترین نوعِ مادّه ی رسی انجام گردید. مهاجرت لاپونیت با استفاده از روش تقسیم بندی جریان - میدان جریان نامتقارن (AF4) و با بکارگیری آشکارسازی پخش نور لیزر چند زاویه ای (MALLS) مورد تحقیق قرار گرفت. از یک محلول سورفکتانت (فعّال ساز سطحی) که در آن تعلیق (محلول پاشیده ی) لاپونیت، طیّ شرایط آزمایش مهاجرت پایدار باقی ماند، بعنوان شبیه ساز جایگزین مادّه ی غذایی استفاده گردید.

 • علم شیمی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Liquid-liquid extraction (LLE) is useful for separating analytes from interferences by partitioning the sample between two immiscible liquids or phases (Figure 7.1). One phase in LLE will usually be aqueous and the second phase an organic solvent. The more hydrophilic compounds prefer the polar aqueous phase, while more hydrophobic compounds will be found mainly in the organic solvent. Analytes extracted into the organic phase are easily recovered by evaporation of the solvent, while analytes extracted into the aqueous phase often can be injected directly onto a reversed-phase HPLC column.

  متن ترجمه شده:

  استخراج مایع - مایع (LLE)، جهت جداسازی آنالیت¬ها (مواد مورد آزمایش) از مزاحمت¬ها، از طریق تقسیمِ نمونه بین دو مایع یا دو فاز امتزاج¬ناپذیر ، سودمند است (تصویر 7-1). یکی از فازها در LLE، معمولاً آبی بوده و فاز دیگر یک حلّال آلی است. ترکیبات آبدوست¬تر، فاز آبیِ قطبی را ترجیح داده در حالیکه ترکیبات آبگریزتر عمدتاً در حلّال آلی یافت می¬شوند. آنالیت¬هایی که به درون فاز آلی جذب می¬شوند، به آسانی و با تبخیر حلّال بازیابی شده؛ در صورتیکه آنالیت¬های جذب شده به درون فاز آبی را اغلب می¬توان بطور مستقیم به یک ستون HPLC (کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا) با فاز معکوس تزریق کرد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 74%
راضی 23%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 40%
راضی 60%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.9 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.4 از 10
  امیر خیری زاده 1400/08/01
  عنوان پروژه:ترجمه علم شیمی - 77508
  تخصصی-علم شیمی | انگلیسی به فارسی | خیلی خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  امیر خیری زاده 1400/07/30
  عنوان پروژه:آز بیوشیمی2
  تخصصی-علم شیمی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10