مژده حیدری منفرد

مژده حیدری منفرد [ کد 11400 ]

3 سال پیش فعال بوده | 6 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مژده حیدری منفرد [ کد 11400 ]

3 سال پیش فعال بوده | 6 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 14 رأی ]

مترجم حرفه ای گرایش های مختلف از جمله حقوق، روانشناسی، پزشکی و غیره

با بالغ بر 15 سال فعالیت در ترجمه توانی ترجمه روان متون در زمینه های گوناگون از جمله حقوق، روانشناسی، پزشکی، مدیریت و حسابداری را دارم. توانایی ویراستاری متون پس از ترجمه را نیز دارم. با توجه به سرعت العمل ترجمه توانایی انجام فوری ترجمه را دارم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مدیریت
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • روانشناسی
 • پزشکی
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی کامپیوتر
 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی

نمونه‌کار های انجام شده

 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  This article presents a qualitative research method, Visual Network Analysis (VNA), which is theoretically situated within the relational turn, and more particularly within sociomaterial and sociotopological approaches.Both approaches consider both human and nonhuman entities in social practices, and adopt a relational perspective in order to study these practices. VNA provides innovative tools for qualitatively analyzing social situations by constructing, analyzing and interpreting visual networks based on tailored observatory and/or interview techniques.

  متن ترجمه شده:

  این مقاله روش تحقیقی کیفی به عنوان تحلیل شبکه ویژوال یا تصویری (VNA) را ارائه می دهد، که از لحاظ نظری در چرخش رابطه ای و به ویژه در رویکردهای جامعه شناختی و جامعه شناسانه قرار گرفته است. هر دو رویکرد نهاد های انسانی و غیر انسانی را به صورت اجتماعی در نظر می گیرند و چشم انداز رابطه ای را برای مطالعه این روش ها اتخاذ می کنند. تحلیل شبکه تصویری (VNA) با ساخت، تحلیل و تفسیر شبکه های تصویری مبتنی بر تکنیک های مشاهده و/یا مصاحبه مناسب ابزارهای نوآورانه ای را برای تحلیل کیفی موقعیت های اجتماعی فراهم می کند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Every language sits inside a defined structure with its own agreed upon rules. The complexity and singularity of this framework directly correlates to the difficulty of translation. A simple sentence in English has a subject, verb, and object — in that order. For example, “she eats pizza.” But not every language shares this structure. Farsi typically follows a sequence of subject, then object, then verb. And in Arabic, subject pronouns actually become part of the verb itself.

  متن ترجمه شده:

  هر زبان در داخل یک ساختار تعریف شده با قوانین خاص خود جای می گیرد. پیچیدگی و انحصار این چارچوب به طور مستقیم با دشواری ترجمه در ارتباط است. یک جمله ساده در زبان انگلیسی به تریتیب دارای فاعل، فعل و مفعول است. مثلاً، «او پیتزا می خورد». اما زبان های دیگر این ساختار را ندارند. در فارسی معمولا بعد از فاعل مغول و سپس فعل می آید. و در زبان عربی، ضمایر در واقع به بخشی از فعل تبدیل می شوند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 29%
راضی 71%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.8 از 10
  تحویل به موقع
  9.2 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.9 از 10
  نیما مسرور 1398/12/17
  عنوان سفارش:ترجمه مقاله مدیریت
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مدیریت | دو ستاره

  کیفیت ترجمه قابل قبول بود، هرچند می توانست بهتر هم باشد، منتهی با ویرایش نهایی که خودم روی ترجمه انجام دادم به کیفیت دلخواهم تبدیل شد.

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10
  سایت ترنسیس 1397/08/27
  عنوان سفارش:the design thinking
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مهندسی معماری | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10