ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مطهره قادری

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مطهره قادری

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه ی علوم پایه و غیره

کارشناس ارشدی فیزیک نجومی و دانشجوی پزشکی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

IeSF (International esports federation) Referees’ Commission shall advise the Board on all matters including, but without limiting the generality thereof, 1. Selection of Referees for events; 2. Prepare Competition Regulation for IeSF events; 3. Prepare Competition Regulation for each game title for IeSF events; 4. Prepare training courses for Referees;

متن ترجمه شده:

هیئت داوران IeSF (فبوا :فدراسیون بین المللی ورزش های الکترونیک) باید هیئت مدیره را در تمام موارد از جمله موارد زیر، اما بدون محدود کردن کلیات آن مشورت دهد،: 1-انتخاب داوران برای رویدادها 2-آماده سازی قوانین رقابت ها برای رویدادهای IeSF(فبوا) 3- آماده سازی قوانین رقابت ها برای هر عنوان بازی برای رویداد های IeSf(فبوا) 4- تدارک دوره های آموزشی برای داورها

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید