محمدرضا شرع پسند

محمدرضا شرع پسند

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدرضا شرع پسند

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

اینجانب یک مترجم عمومی هستم اما در علوم مدیریت، بازرگانی و حوزه خودرو بیشتر از سایر حوزه ها کار کرده و تجربه دارم. با حوزه سئو هم تا حدود زیادی آشنایی و تجربه کاری دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -