ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سید مرتضی طباطبایی

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید مرتضی طباطبایی

  • 2 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای بین زبان های فارسی، عربی و انگلیسی در زمینۀ ادبیّات و علوم انسانی.

به نام خدا.
این جانب سیّد مرتضی طباطبایی، در حال حاضر در مقطع دکترای رشتۀ زبان و ادبیّات عرب در دانشگاه لرستان مشغول به تحصیل هستم. موضوع رسالۀ کارشناسی ارشد بنده در دانشگاه اصفهان، به طور تخصّصی به ترجمۀ داستان کوتاه مربوط است و همچنین حدّاقل 5 سال سابقۀ کار حرفه ای و توأم با تعهّد کاری در دارالترجمۀ خود واقع در شهرستان شهرضا دارم و در این مدّت، مقاله های علمی - پژوهشی بسیاری در رشته های مختلف مانند ادبیّات فارسی، روانشناسی، زیست شناسی، صنایع غذایی و غیره بین زبان های فارسی و انگلیسی ترجمه کرده ام امّا هم اکنون انگیزۀ این جانب از همکاری با سایت محترم ترنسیس، قبول کارهای متمرکز و تخصّصی در حوزۀ علوم انسانی از سراسر کشور است. سپاسگزارم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید