نکیسا حسن زاده

نکیسا حسن زاده

2 ساعت پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نکیسا حسن زاده

2 ساعت پیش فعال بوده | 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان [ از 4 رأی ]

مترجم حرفه ای در زمینه های مختلف مهندسی، پزشکی، مدیریت و روانشناسی

دارای بیش از 10 سال تجربه در زمینۀ ترجمۀ متون تخصصی در رشته های مختلف مهندسی، پزشکی، مدیریت، روانشناسی، حسابداری و ...؛ همکاری با دارالترجمه های رسمی برای ترجمۀ مدارک رسمی؛ ترجمۀ کتابهای تخصصی به طور کامل و پیاده سازی فایلهای صوتی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • مدیریت [خوب]
 • مهندسی پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  It must be concluded that the fundamental value-theoretic data structure in human beings does not take the form of a preference-ranking. This is not to say that humans don’t have the requisite preferences, but just that they are computed from something else that can be stored more compactly. What might that be? There is a simple answer — just store numerical assignments of value to value-laden features.

  متن ترجمه شده:

  باید به این نتیجه رسید که ساختار داده های نظریۀ ارزش بنیادی در انسانها به شکل رتبه بندی اولویت نیست. نمی توان گفت که انسان ها اولویت های مورد نیاز را ندارند، بلکه فقط آنها را از چیز دیگری محاسبه می کنند که به صورت فشرده تر ذخیره می شود. این یعنی چه؟ پاسخ ساده است - فقط ذخیرۀ جایگزینهای عددی برای ویژگیهای ارزش گرا.

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Introduction The present stage of the socio-economic development has a clear direction towards the growth of innovation, efficiency and competitiveness. At the same time,ظonly the employee with his/her creative and physical potential, the ability not only toظreproduce his/her labor force, but also to self-development, becomes for theorganization a personified asset that determines the success factor of society and each individual organization.

  متن ترجمه شده:

  مقدمه مرحلۀ فعلی توسعۀ اجتماعی - اقتصادی جهت گیری مشخصی به سمت رشد نوآوری، اثربخشی و رقابت دارد. در عین حال، فقط کارکنانی با پتانسیل فیزیکی و خلاقیت ، توانایی پرورش نیروی کار، و همچنین قابلیت خود پیش بری، برای سازمان به یک دارایی خاص تبدیل می شوند که تعیین کنندۀ عامل موفقیت جامعه و هر سازمانی هستند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 25%
راضی 75%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.2 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.3 از 10
  علی حمزه 1400/11/08
  عنوان پروژه:ترجمه با موضوع ایده‌پردازی و خلاقیت
  تخصصی-مدیریت | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  سید حسینی 1400/11/05
  عنوان پروژه:ترجمه عمومی - 85242
  عمومی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  خوب بود ولی دقت بیشتری باید میشد بر روی درست بعضی ترجمه بعضی اصطلاحات یا عنوان و اسامی اشخاص

  راضی
  کیفیت ترجمه
  7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10