نرگس حسن آقایی

نرگس حسن آقایی

1 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نرگس حسن آقایی

1 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی ( گرایش ژنتیک ) و مترجم حرفه ای انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Although various organic tissue adhesives designed to facilitate would healing are gaining popularity in diverse clinical applications, they present significant inherent limitations, such as rejection, infections, toxicity and/or excessive swelling. It is highly desirable to develop efficient, biocompatible and anti-bacterial tissue adhesives for skin wound healing.

  متن ترجمه شده:

  اگر چه چسب های ارگانیک بافتی متنوعی که برای تسهیل بهبود زخم طراحی شده اند در کاربرد های گوناگون کلینیکی در حال شناخته شدن هستند ، آن ها محدودیت های چشمگیر ذاتی ای از قبیل وازنی ، عفونت ، سمیت و یا تورم بیش از حد را از خود نشان می دهند. توسعه ی چسب های بافتی اثر بخش ، سازگار با بافت های زنده و ضد باکتری برای بهبود زخم های پوستی به شدت مورد نیاز است.

 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  For in-dwelling implants, controlling the biological interface is a crucial parameter to promote tissue integration and prevent implant failure. For this purpose, one possibility is to facilitate the establishment of the interface with cell-laden hydrogels fixed to the implant.

  متن ترجمه شده:

  برای ایمپلنت های ساکن ، کنترل اتصال های زیستی یک پارامتر اساسی برای افزایش ادغام بافتی و جلوگیری از شکست ایمپلنت می باشد . برای این هدف یک امکان این است که برقراری اتصال را با هیدروژل هایcell-laden تثبیت شده با ایمپلنت افزایش دهیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -