ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نرگس حسن آقایی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نرگس حسن آقایی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی ( گرایش ژنتیک ) و مترجم حرفه ای انگلیسی

2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Although various organic tissue adhesives designed to facilitate would healing are gaining popularity in diverse clinical applications, they present significant inherent limitations, such as rejection, infections, toxicity and/or excessive swelling. It is highly desirable to develop efficient, biocompatible and anti-bacterial tissue adhesives for skin wound healing.

متن ترجمه شده:

اگر چه چسب های ارگانیک بافتی متنوعی که برای تسهیل بهبود زخم طراحی شده اند در کاربرد های گوناگون کلینیکی در حال شناخته شدن هستند ، آن ها محدودیت های چشمگیر ذاتی ای از قبیل وازنی ، عفونت ، سمیت و یا تورم بیش از حد را از خود نشان می دهند. توسعه ی چسب های بافتی اثر بخش ، سازگار با بافت های زنده و ضد باکتری برای بهبود زخم های پوستی به شدت مورد نیاز است.

متن اصلی:

For in-dwelling implants, controlling the biological interface is a crucial parameter to promote tissue integration and prevent implant failure. For this purpose, one possibility is to facilitate the establishment of the interface with cell-laden hydrogels fixed to the implant.

متن ترجمه شده:

برای ایمپلنت های ساکن ، کنترل اتصال های زیستی یک پارامتر اساسی برای افزایش ادغام بافتی و جلوگیری از شکست ایمپلنت می باشد . برای این هدف یک امکان این است که برقراری اتصال را با هیدروژل هایcell-laden تثبیت شده با ایمپلنت افزایش دهیم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید