ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نیما جوادی

 • 7 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نیما جوادی

 • 7 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 257 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
1193 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
سابقه ترجمه در تمامی زمینه ها و ترجمه فیلم و تولید زیرنویس فیلم سینمایی و آموزشی و انیمیشن.
سابقه ترجمه شفاهی و همزمان در نمایشگاه ها و انجام نامه نگاری برای شرکت های تجاری.

1193 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

امروزه، جامعه جهانی با ورزش پیوندی جدایی ناپذیر دارد. ورزش بین¬الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود از جمله کمیته بین¬المللی المپیک (211 عضو) و فیفا (206 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (193عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتبار جهانی همراه باشد (1). یکی از شیوه¬هایی که دولتمردان¬ در عرصۀ بین-المللی و جهانی تلاش دارند برای مثبت نشان دادن تصویر کشور خود از آن کمک گیرند استفاده از قهرمانان و نخبگان ورزشی ملی است(2).

متن ترجمه شده:

The international community has an inseparable connection with sports in the modern world. International sport, with its great mechanisms and institutions, including the International Olympic Committee (211 members) and FIFA (206 members), has managed to surpassed even the United Nations (193 members), and the success of a country in these events will result in global credibility. Using national and international champions is one of the ways in which government officials are trying to help positively portray their country's image (2).

متن اصلی:

نیمه هادی چهارتاییCu2ZnSnS4 (CZTS)، از نوعP و با شکاف مستقیم بین 1.4 تاeV 1.5 و ضریب جذب بالا ( cm1104) در محدوده نور مرئی به عنوان یک لایه جاذب در ساخت سلولهای خورشیدی مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد مواد جاذب فیلم Cu2ZnSnS4 در حوزه تولید سلول خورشیدی ارزان قیمت امیدوار کننده است. Cu2ZnSnS4 از نظر ضریب جذب بالا، نوع ساختار بلوری و انرژی باند گپ شبیه Cu(In,Ga)Se2(CIGS) است و یکی از جذابترین مواد لایه جاذب سلولهای خورشیدی است. با این حال، برخلاف CIGS، که نیاز به عناصر گران و نادر InوGa دارد؛CZTS شامل عناصر با قیمت مناسب و فراوان مانند Zn و Sn می باشد.

متن ترجمه شده:

The quadrilateral semiconductor Cu2ZnSnS4 (CZTS), of type P, with a straight gap of 1.4 to 1.5 eV and a high absorption coefficient (104cm1), is considered in the visible light range as an absorbent layer in the production of solar cells. The application of Cu2ZnSnS4 film absorbent materials is promising in the field of low-cost solar cell production. In terms of high absorption coefficient, type of crystal structure and gap band energy, Cu2ZnSnS4 is like Cu (In, Ga) Se2 (CIGS) and it is one of the most attractive absorbent layer materials of the solar cell. However, unlike CIGS, which requires expensive and rare elements of In and Ga, CZTS includes abundant elements with reasonable prices, such as Zn and Sn.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 68%
راضی 27%
متوسط 3%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.8 از 10
تحویل به موقع
8.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
دانیال پراچه
1400/05/08
 • تخصصی-ورزشی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • ویدیو

تحویل دیرتر از زمان تعیین شده ، اما کیفیت ترجمه قابل قبول

ناراضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
1 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
صالح فاضل
1400/05/06
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • ویدیو
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
5 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • ویدیو
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید