نگار یگانه

نگار یگانه

21 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نگار یگانه

21 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم همزمان

توانایی ترجمه ی همزمان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • علم فیزیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -