نگار یگانه

نگار یگانه

7 ماه پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نگار یگانه

7 ماه پیش فعال بوده | 2 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم همزمان

توانایی ترجمه ی همزمان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • علم فیزیک [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -