نونا ماماغانی

نونا ماماغانی

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نونا ماماغانی

8 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی

دانشجوی سال آخر میکروبیولوژی هستم و در المپیاد زبان رتبه آوردم .و در زمینه ترجمه و ویراستاری دارای تجربه می باشم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -