ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پرنیا اسحاقی

  • 7 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پرنیا اسحاقی

  • 7 روز پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

مترجم عمومی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

0x7651B66D = ~z~ببین فقط بگیرش و گمشو! 0x7697AFBD = ~z~شرمنده. بعد از شما. 0x254034EA = ~z~ما تحمل این کارارو اینجا نداریم. 0x36173665 = ~z~بیا بگیرش 0x51816370 = ~z~اینکارو نکن! 0x75435451 = ~z~هیچی همراهم ندارم. یعنی چی؟ 0x83901750 = ~z~از جلوی چشمام دور شو. 0xB53D8909 = ~z~نذار به خاطر این بهت تیر بزنم. 0xC25112C3 = ~z~بابا دست از سرم بردار.

متن اصلی:

A seasoned inbound marketer might say inbound marketing and digital marketing are virtually the same thing, but there are some minor differences. And conversations with marketers and business owners in the U.S., U.K., Asia, Australia, and New Zealand, I've learned a lot about how those small differences are being observed across the world. Long story short, to be competitive as a business owner, you'll need to embrace some aspects of digital marketing.

متن ترجمه شده:

یک بازاریاب ورودی کارکشته ممکن است بگوید که بازاریابی ورودی و بازاریابی دیجیتال تقریبا یک چیز هستند، اما تفاوت‌های جزئی بینشان وجود دارد. و در مکالمه‌هایی که با بازاریاب‌ ها و صحبان کسب و کار در آمریکا، انگلستان، آسیا، استرالیا و نیوزیلند داشتم، چیزهای زیادی راجع به این که آن تفاوت‌های کوچک چجوری در سراسر جهان بررسی می‌شوند، یاد گرفتم. خلاصه مطلب آن است که اگر می‌ خواهید به عنوان یک صاحب کسب و کار رقابت کنید، باید بعضی قسمت‌ های بازاریابی دیجیتال را با آغوش باز بپذیرید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید