ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پرشان شاکری فر

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پرشان شاکری فر

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
10 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

توانایی ترجمه متون عمومی در همه زمینه ها
توانایی ترجمه تخصصی متون آکادمیک در زمینه عمران و معدن
کیفیت همه کار ها تضمین شدست

2 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

"Creating a sense of belonging extends beyond personal recognition for their accomplishment or the freedom to express opinions," said Turchetta. "Belonging is inclusive. There is enormous value in sharing our personal stories … can learn who or what empowers them and why. Storytelling belonging, because inclusivity holds court with empathy, vulnerability, comedy and harmony."

متن ترجمه شده:

تورچتا می گوید:"ایجاد حس تعلق فراتر از تشخیص دستاورد های آن ها به صورت شخصی یا آزادی برای بیان نظراتشان است". "تعلق باعث گنجاندن همه می شود. به اشتراک گذاری داستان های شخصی ارزش فوق العاده زیادی دارد. کارکنان می توانند این که چه کس یا چه چیز آن ها را قدرتمند می کند و چرا این اتفاق می افتد را یاد بگیرند". داستان های شخصی باعث ایجاد حس تعلق می شوند زیرا گنجاندن همه کارمندان با کمک همدلی، حساسیت، کمدی و توازن امکان پذیر می شود".

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
شهرزاد صبوری
1399/07/05
 • تخصصی-خبر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-خبر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
با ما گفتگو کنید