سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پدرام ادیب فر

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پدرام ادیب فر

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 28 رأی ]
امتیاز ترنسیس
7.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
40 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم باسابقه و متعهد

فارغ التحصیل رشته ی مهندسی شیمی از دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی ارشد رشته ی مدیریت کارآفرینی در دانشگاه تهران
در طی سال‌های تحصیل، فعالیت های بسیاری در انتشارات دانشگاه انجام داده‌ام و همکاری‌هایی در ترجمه ی مقاله و کتب دانشجویان ارشد و دکترا در برخی رشته‌های مهندسی و همچنین در زمینه‌های مدیریت و بیزنس داشته‌ام.

40 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Business model innovation as a turnaround strategy Chesbrough (2007) also argued that in order to achieve innovation, the development of technology and R&D is not sufficient, and business models should be innovated, and it can be done after “trial and error and ex-post adaptation. As the key actions taken by these firms were categorized under the different dimensions of business model, the findings of this research exactly emphasized that business model innovation can be considered as a turnaround strategy at the time of decline.

متن ترجمه شده:

نوآوری در مدل کسب و کار به عنوان یک استراتژی بازبینی چسبرو (2007) همچنین، معتقد است که برای دستیابی به نوآوری، توسعه‌ی تکنولوژی و تحقیق و توسعه (R&D) کافی نمی‌باشد و مدل‌های کسب و کار نیز باید نوآورانه باشند و این امر زمانی اتفاق می‌افتد که فرآیند آزمون و خطا و انطباق و سازگاری بعد از آن، رخ دهد. از آنجا که اقدامات کلیدی که توسط این سازمان‌ها انجام شده است، در ابعاد مختلف مدل کسب و کار دسته‌بندی شدند، یافته‌های این پژوهش تأیید می‌کنند که نوآوری در مدل کسب و کار می‌تواند در زمان افول شرکت، به عنوان استراتژی بازبینی لحاظ شود.

متن اصلی:

The means are described whereby a disc stack centrifuge may be scaled-down by up to 10-fold of its separation capacity. The centrifuge separation characteristics so measured are suitable for direct scale-up predictions of centrifuge performance where only small volumes of particle suspension are available for study. Such an ability to scale-down is especially important in the processing of biological particles where for example, in the early stage of process development, there is often insufficient fermentation broth for fullscale studies. Scale-down is achieved by the reduction of the number of discs available for separation purposes and by the careful positioning of these discs in the overall disc stack.

متن ترجمه شده:

: به این معنی است که یک سانتریفیوژ دیسک استک ممکن است تا 10 برابر ظرفیت جداسازی آن کاهش اندازه یابد. ویژگی های جداسازی سانتریفیوژ به گونه ای اندازه گیری شده است که برای پیش بینی های مقیاس مستقیم عملکرد سانتریفیوژ، در حالی که تنها حجم کوچک سوسپانسیون ذرات برای مطالعه در دسترس است، مناسب است. چنین توانایی کوچک کردن به خصوص در پردازش ذرات زیستی اهمیت بسیاری دارد. برای مثال، در مراحل اولیه توسعه فرآیند که اغلب مقدار مایع مخمر ناکافی برای مطالعات در مقیاس اصلی موجود است، از این روش استفاده میشود. کاهش ابعاد با کاهش تعداد دیسک¬های جداسازی و جایگذاری دقیق آنها در توده¬ی دیسکها امکان¬پذیر است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 71%
راضی 25%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
حامد علی‌اکبری
1399/10/26
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه روان و بسیار دقیق

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حامد علی‌اکبری
1399/10/26
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
با ما گفتگو کنید